เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

 • 1. ปฐมวัย คลิกที่นี่
 • 2. ภาษาไทย คลิกที่นี่ (แก้ไข ลบบรรทัด ป.1-3 ออก ในหน้า  7 ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)
 • 3. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่(แก้ไข คณิตคิดเร็ว หน้า 24-25 ณ วันที่ 6 ก.ย. 59  )
 • 4. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
 • 5.นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่ (แก้ไข ตัดข้อความ ไม่ให้ติดที่ลำดัวเครื่องบิน หน้า 46  ณ วันที่ 14 ก.ย. 59)
 • 6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่(แก้ไข  วันที่ 24 ส.ค. 59 )
 • 7. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่
 • 8. ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) คลิกที่นี่(แก้ไข  รายการที่16,แก้ไขหน้า 48 ยะวาเก่า  วันที่ 22 ส.ค. 59)
 • 9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ ) คลิกที่นี่ (แก้ไข   ตัดตัวอย่างรายชื่อโปรแกรม cms หน้า 76   ณ วันที่ 7 ก.ย. 59)
 • 10. หุ่นยนต์ คลิกที่นี่ 
 • 11. ภาษาต่างประเทศ   คลิกที่นี่ (แก้ไข การพูดเพื่ออาชีพ หน้า 6  ณ วันที่ 9 ก.ย. 59)
 • 12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คลิกที่นี่  (แก้ไข หน้าที่ 24 สภานักเรียน ณ วันที่ 1 ก.ย. 59)
 • 13. ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม คลิกที่นี่ (แก้ไข paint หน้า 27 ณ วันที่ 7 ก.ย. 59)
 • 14. การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ คลิกที่นี่ (แก้ไข ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)

—————-  กิจกรรมท้องถิ่น ————–
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

 

 
ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ฯ
1. แข่งขันระดับเครือข่ายการศึกษา
  1.1 คัดเลือกตัวแทน อันดับ 1-3 เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  1.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ ต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
  1.3 เครือข่ายแจ้งผลการแข่งขันเป็นลายลักษณ์อักษรที่เขตพื้นที่ (กลุ่มนิเทศฯ)
  1.4 เครือข่ายกรอกข้อมูลตัวแทนและครูผู้ฝึกซ้อม ระดับเครือข่ายในระบบออนไลน์     
ภายในเดือนตุลาคม 2559
 
2. เขตพื้นที่ฯ รับสมัครผู้บริหาร- ครู เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
ระหว่างวันที่ ภายในตุลาคม 2559
 
3. เขตพื้นที่ฯแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ เปิดให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ       
ภายใน 7 พฤศจิกายน 2559
 
4. แข่งขันระดับเขตพื้นที่ ฯ
  4.1 คัดเลือกตัวแทน อันดับ 1 เข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
  4.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันระดับภาคต้องมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 80
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559
 
5. เขตพื้นที่โอนข้อมูลสู่ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ก่อน  
ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
 
6. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค       
ระหว่างวันที่ 21-23พฤศจิกายน2559
 
7. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค         
ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน2559
 
8. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค       
ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559
 
9. พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          
ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2559
 
10. การแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 14:36 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 90
จำนวนทีม 1,194
จำนวนนักเรียน 2,687
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,728
จำนวนกรรมการ 1
ครู+นักเรียน 4,415
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,416
ประกาศผลแล้ว 177/256 (69.14%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 23
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 145
ปีนี้ 146
ทั้งหมด 84,774