สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสุขไพรวัน 21 4 9 34 44 4 2 0 50
2 วัดพลงช้างเผือก 15 15 5 35 41 11 2 0 54
3 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 14 12 11 37 44 12 3 2 59
4 บ้านสองสลึง 9 4 5 18 20 10 1 2 31
5 วัดสารนารถธรรมาราม 9 2 1 12 23 6 2 2 31
6 ชุมชนบ้านวังจันทน์ 7 3 4 14 20 6 3 3 29
7 บ้านสามแยกน้ำเป็น 6 5 1 12 22 8 2 4 32
8 บ้านชำฆ้อ 5 8 7 20 21 11 2 1 34
9 วัดเกาะลอย 5 5 2 12 21 3 1 2 25
10 รุ่งนภาพิทยา 5 2 6 13 22 4 1 4 27
11 บ้านเนินสมบูรณ์ 5 1 1 7 8 0 3 2 11
12 บ้านคลองป่าไม้ 4 6 1 11 12 6 3 2 21
13 วัดหนองกันเกรา 4 4 0 8 14 5 0 2 19
14 บ้านพลงตาเอี่ยม 4 2 4 10 13 6 1 2 20
15 บ้านยางเอน 3 5 3 11 12 4 0 3 16
16 ชุมชนวัดกลางกร่ำ 3 3 0 6 8 5 0 2 13
17 บ้านชุมแสง 3 2 4 9 14 9 4 3 27
18 บ้านทุ่งเค็ด 3 2 3 8 12 6 1 0 19
19 บ้านมะเดื่อ 3 1 1 5 9 2 1 1 12
20 บ้านเจริญสุข 3 1 0 4 4 1 0 2 5
21 บ้านสีระมัน 2 2 2 6 7 4 0 0 11
22 บ้านห้วยทับมอญ 2 2 1 5 12 5 0 3 17
23 วัดเนินเขาดิน 2 2 1 5 9 6 0 3 15
24 วัดวังหว้า 2 1 1 4 6 0 0 0 6
25 วัดมงคลวุฒาวาส 2 1 0 3 7 5 1 2 13
26 วัดบุนนาค 2 0 1 3 9 1 2 1 12
27 วัดเขาน้อย 2 0 0 2 4 1 1 0 6
28 บ้านท่าลำบิด 1 6 1 8 9 5 0 1 14
29 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ 1 4 1 6 8 4 0 0 12
30 วัดป่ายุบ 1 3 0 4 4 5 1 1 10
31 บ้านน้ำใส 1 2 0 3 7 3 1 2 11
32 วัดคงคาวราราม 1 1 1 3 6 3 0 0 9
33 วัดกะแส 1 1 1 3 4 6 4 2 14
34 บ้านยางงาม 1 1 1 3 4 2 0 1 6
35 บ้านเนินหย่อง 1 1 1 3 3 3 0 0 6
36 วัดหนองกะพ้อ 1 1 0 2 5 5 2 3 12
37 บ้านหนองคุย 1 1 0 2 2 2 1 0 5
38 วัดชุมนุมสูง 1 0 3 4 6 4 0 3 10
39 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1 0 3 4 3 4 1 2 8
40 วัดเนินทราย 1 0 2 3 5 6 0 1 11
41 วัดเนินยาง 1 0 1 2 8 1 1 0 10
42 วัดคลองชากพง 1 0 1 2 3 1 2 1 6
43 บ้านคลองไผ่ 1 0 0 1 6 1 0 2 7
44 บ้านดอนสำราญ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
45 บ้านวังหิน 0 3 4 7 6 3 1 1 10
46 บ้านเขาช่องลม 0 3 2 5 10 6 0 1 16
47 วัดชากมะกรูด 0 2 0 2 5 2 0 1 7
48 วัดถนนกะเพรา 0 2 0 2 4 3 0 2 7
49 วัดพลงไสว 0 2 0 2 3 3 2 2 8
50 วัดไตรรัตนาราม 0 1 0 1 4 2 0 1 6
51 วัดท่ากง 0 1 0 1 3 2 0 2 5
52 บ้านมาบช้างนอน 0 1 0 1 2 2 1 0 5
53 บ้านมาบเหลาชะโอน 0 1 0 1 2 1 1 2 4
54 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 2 0 0 1 2
55 บ้านน้ำกร่อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านเขาตาอิ๋น 0 0 3 3 4 5 0 0 9
57 บ้านเนินสุขสำรอง 0 0 2 2 6 5 1 6 12
58 บ้านคลองบางบ่อ 0 0 1 1 6 2 4 2 12
59 บ้านบึงตะกาด 0 0 1 1 4 3 0 0 7
60 บ้านศรีประชา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
61 วัดสมอโพรง 0 0 1 1 3 6 1 2 10
62 วัดเขากะโดน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
63 บ้านเต้าปูนหาย 0 0 1 1 1 3 0 0 4
64 บ้านเนินไม้หอม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
65 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 5 2 0 2 7
66 วัดคลองปูน 0 0 0 0 3 2 0 5 5
67 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
68 วัดปากน้ำพังราด 0 0 0 0 3 0 1 0 4
69 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 2 2 2 3 6
70 วัดทุ่งควายกิน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
71 บ้านชำสมอ 0 0 0 0 2 2 0 2 4
72 บ้านเหมืองแร่ 0 0 0 0 2 1 1 4 4
73 บ้านเขาตลาด 0 0 0 0 2 1 1 1 4
74 บ้านเขาหินแท่น 0 0 0 0 2 1 1 0 4
75 วัดสันติวัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
76 วัดบ้านนา 0 0 0 0 1 2 0 2 3
77 วัดจำรุง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
78 วัดพังราด 0 0 0 0 1 1 1 1 3
79 บ้านยุบตาเหน่ง 0 0 0 0 1 0 0 3 1
80 บ้านห้วงหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 วัดเขาสำรอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 บ้านน้ำเป็น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
83 บ้านแก่งหวาย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
84 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
85 วัดโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
86 วัดกองดิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
87 บ้านคลองทุเรียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
88 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 162 134 108 404 630 268 70 118 968