หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 68 44 72.13% 12 19.67% 3 4.92% 2 3.28% 61
2 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 51 44 88% 4 8% 2 4% 0 0% 50
3 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 58 42 76.36% 11 20% 2 3.64% 0 0% 55
4 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 43 23 62.16% 11 29.73% 2 5.41% 1 2.7% 37
5 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 34 23 69.7% 6 18.18% 2 6.06% 2 6.06% 33
6 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 36 22 61.11% 8 22.22% 2 5.56% 4 11.11% 36
7 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 31 22 70.97% 4 12.9% 1 3.23% 4 12.9% 31
8 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 34 21 63.64% 6 18.18% 3 9.09% 3 9.09% 33
9 โรงเรียนวัดเกาะลอย 27 21 77.78% 3 11.11% 1 3.7% 2 7.41% 27
10 โรงเรียนบ้านสองสลึง 36 20 60.61% 10 30.3% 1 3.03% 2 6.06% 33
11 โรงเรียนบ้านชุมแสง 32 16 50% 9 28.13% 4 12.5% 3 9.38% 32
12 โรงเรียนบ้านยางเอน 27 16 69.57% 4 17.39% 0 0% 3 13.04% 23
13 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 22 14 66.67% 5 23.81% 0 0% 2 9.52% 21
14 โรงเรียนวัดบุนนาค 18 14 77.78% 1 5.56% 2 11.11% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 24 13 59.09% 6 27.27% 1 4.55% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 28 12 52.17% 6 26.09% 3 13.04% 2 8.7% 23
17 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 21 12 63.16% 6 31.58% 1 5.26% 0 0% 19
18 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 22 12 60% 5 25% 0 0% 3 15% 20
19 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 20 11 55% 6 30% 0 0% 3 15% 20
20 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 17 10 58.82% 6 35.29% 0 0% 1 5.88% 17
21 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 15 9 60% 5 33.33% 0 0% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 14 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
23 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 15 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 15 8 53.33% 5 33.33% 0 0% 2 13.33% 15
25 โรงเรียนวัดเนินยาง 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 13 8 61.54% 0 0% 3 23.08% 2 15.38% 13
27 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 15 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
28 โรงเรียนบ้านสีระมัน 13 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านน้ำใส 16 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
30 โรงเรียนบ้านวังหิน 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนบ้านศรีประชา 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 18 6 33.33% 5 27.78% 1 5.56% 6 33.33% 18
33 โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 14 6 46.15% 4 30.77% 0 0% 3 23.08% 13
34 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
35 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 15 6 42.86% 2 14.29% 4 28.57% 2 14.29% 14
37 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ 10 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
38 โรงเรียนวัดวังหว้า 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนวัดเนินทราย 12 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
40 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ 15 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
41 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 11 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
42 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
43 โรงเรียนวัดชากมะกรูด 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนวัดกะแส 16 4 25% 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 16
45 โรงเรียนวัดป่ายุบ 14 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
48 โรงเรียนบ้านยางงาม 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนวัดเขาน้อย 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 9 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
51 โรงเรียนวัดสมอโพรง 14 3 25% 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 12
52 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 20 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
53 โรงเรียนวัดพลงไสว 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
54 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนวัดคลองปูน 12 3 30% 2 20% 0 0% 5 50% 10
56 โรงเรียนบ้านชำสมอ 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
57 โรงเรียนวัดท่ากง 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
58 โรงเรียนวัดคลองชากพง 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนวัดเขากะโดน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
63 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านหนองคุย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 8 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
67 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
68 โรงเรียนบ้านเขาตลาด 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนวัดสันติวัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนวัดบ้านนา 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
74 โรงเรียนวัดจำรุง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดพังราด 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
76 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
80 โรงเรียนบ้านห้วงหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนวัดเขาสำรอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
83 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
84 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
85 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
86 โรงเรียนวัดกองดิน 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
87 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
88 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]