เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
11 พ.ย. 2559
12 พ.ย. 2559
13 พ.ย. 2559
14 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แผนที่จัดงานพิธีเปิดและแผนที่โรงเรียนสังกัด สพม.4 จ.ปทุมธานี ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 วันที่ 29-31 มกราคม 2560
1. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. โรงเรียนธัญบุรี
3. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
4. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์...
5. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
6. ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
7. โรงเรียนปทุมวิไล
8.โรงเรียนสายปัญญารังสิต

 
 
 

แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
โดยใช้สถานที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่จัดการแข่งขันหลัก 

  • วันที่ 4 มกราคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในเว็บไซต์
  • วันที่ 11 มกราคม 2560  แสดงตารางการแข่งขัน
  • วันที่ 10-15 มกราคม 2560  โรงเรียนส่งเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัว ในระบบ
  • วันที่ 18 มกราคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ของการแก้ไขเปลี่ยนตัว
  • วันที่ 21-31 มกราคม 2560  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
  • วันที่ 29-31 มกราคม 2560 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

สำหรับรายละเอียดสถานที่แข่งขันรายกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบอีครั้งวันที่ 7 มกราคม 2560

 
 
แผนที่สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
เส้นทางไปสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
 
   
 

ขอประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
ลำดับเลขที่ 1 – 26 มาลงทะเบียน เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
ลำดับเลขที่ 27 – 52 มาลงทะเบียน เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี ...
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
ลำดับเลขที่ 1 – 30 มาลงทะเบียน เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
ลำดับเลขที่ 31 – 60 มาลงทะเบียน เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ มาลงทะเบียน เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี

ส่วนเพลงคุณธรรมประกวดวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 
  ขอให้โรงเรียนที่ยกเลิกหมวดหมู่ศิลปะ(ดนตรี,นาฏศิลป์) / สุขศึกษาและพลศึกษา (แอโรบิกทุกประเภท) / เรียนร่วม(ศิลปะ) /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(การประกวดกลองยาวทุกประเภท) / สังคมศึกษา(การประกวดเพลงคุณธรรมทุกประเภท,การประกวดละครคุณธรรม) ให้มาลงทะเบียนเข้าแข่งขันตั้งแต่วันที่ 27/10/2559 - 2/11/2559   
 
หนังสือราชการจาก สพฐ.
 
   
 
 
   สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จะเปิดขยายการรับสมัครการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ระหว่าง      วันที่ 18-19 ตุลาคม 2559 เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าสมัครร่วมแข่งขันได้ตรวจสอบความถูกต้อง และระบบจะปิดการลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น.  
 
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 

>> รับลงทะเบียนนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ > 1-12 ตุลาคม 2559
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข > 18-19 ตุลาคม 2559
>> ปิดการลงทะเบียนครู นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ > 12 ตุลาคม 2559
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ > 9-16 พฤศจิกายน 2559
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ > 18 พฤศจิกายน 2559

>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ > 
>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > ก่อน 20 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 21-23 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 24-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 8-14 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี > 16-18 ธ.ค. 2559

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 130
จำนวนทีม 1,699
จำนวนนักเรียน 3,128
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,285
จำนวนกรรมการ 885
ครู+นักเรียน 5,413
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,298
ประกาศผลแล้ว 173/256 (67.58%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 12
สัปดาห์ที่แล้ว 31
เดือนนี้ 9
เดือนที่แล้ว 80
ปีนี้ 89
ทั้งหมด 138,898