สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินกรวด 11 0 0 11 12 4 2 1 18
2 บ้านหนองตะเภา 9 5 2 16 14 6 1 4 21
3 อานันท์ 8 5 3 16 14 7 4 4 25
4 วัดนาห้วย 8 2 2 12 15 3 6 2 24
5 บ้านปากน้ำปราณ 7 6 7 20 22 8 7 4 37
6 เทศบาลบ้านหัวหิน 7 5 2 14 13 6 6 5 25
7 บ้านศาลาลัย 7 2 2 11 9 6 2 3 17
8 บ้านห้วยไคร้ 7 1 3 11 8 10 4 7 22
9 บ้านหนองขาม 6 1 3 10 6 5 3 7 14
10 บ้านทับใต้ 5 3 1 9 11 5 4 2 20
11 บ้านหนองยิงหมี 5 2 3 10 14 7 5 5 26
12 บ้านหนองหอย 5 1 6 12 13 6 1 0 20
13 บ้านหนองตาเย็น 5 1 0 6 7 5 1 1 13
14 รักษ์วิทยา 4 4 2 10 12 14 8 1 34
15 บ้านพุน้อย 4 2 2 8 8 3 2 2 13
16 บ้านป่าถล่ม 4 2 0 6 7 3 0 1 10
17 ก็พัฒนศึกษา 4 0 2 6 7 1 7 5 15
18 อนุบาลสามร้อยยอด 3 4 2 9 12 7 2 1 21
19 วัดดอนยายหนู 3 3 2 8 5 7 6 10 18
20 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 3 2 5 10 8 9 5 0 22
21 บ้านหนองจิก 3 2 2 7 9 7 4 1 20
22 บ้านหนองคาง 3 2 1 6 7 3 0 2 10
23 บ้านหนองเตาปูน 3 1 1 5 5 6 3 4 14
24 บ้านหนองตาแต้ม 3 1 0 4 5 1 5 0 11
25 เชวงศักดิ์ศึกษา 3 0 0 3 4 3 2 4 9
26 บ้านห้วยมงคล 2 9 4 15 21 10 9 5 40
27 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 2 5 3 10 6 9 2 1 17
28 บ้านเนินพยอม 2 4 3 9 6 9 1 0 16
29 โรตารี่กรุงเทพ 2 4 2 8 9 8 1 2 18
30 วังไกลกังวล 2 2 1 5 5 6 0 2 11
31 บ้านปรือน้อย 2 1 0 3 3 6 0 5 9
32 บ้านทุ่งยาว 2 0 3 5 7 4 3 1 14
33 บ้านเขาแดง 2 0 0 2 4 2 3 3 9
34 บ้านเกาะไผ่ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 บ้านหนองพรานพุก 1 4 3 8 6 14 4 5 24
36 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 1 4 1 6 9 1 2 1 12
37 สมถวิล หัวหิน 1 2 3 6 7 8 3 5 18
38 วไลย 1 2 2 5 3 8 5 6 16
39 ชินนุกูลวิทยา 1 2 1 4 9 7 5 8 21
40 บ้านหาดขาม 1 2 0 3 3 8 6 4 17
41 บ้านสามร้อยยอด 1 1 1 3 4 2 3 0 9
42 บ้านลาดวิถี 1 1 1 3 3 6 2 3 11
43 บ้านหนองซอ 1 1 1 3 3 1 1 0 5
44 บ้านหนองไผ่ 1 1 0 2 5 3 3 1 11
45 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 0 2 2 4 3 3 9
46 บ้านวังโบสถ์ 1 1 0 2 2 4 3 2 9
47 บ้านห้วยไทรงาม 1 1 0 2 2 4 2 4 8
48 วิเศษศึกษา 1 1 0 2 2 2 4 0 8
49 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 1 1 0 2 2 1 4 3 7
50 บ้านหนองพลับ 1 0 2 3 8 6 1 5 15
51 กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
52 บ้านหนองน้ำกลัด 1 0 0 1 3 4 1 4 8
53 บ้านบน 1 0 0 1 3 4 0 2 7
54 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 1 0 0 1 3 1 1 2 5
55 นเรศวรห้วยผึ้ง 1 0 0 1 2 2 1 1 5
56 บ้านหนองเกด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 หัวหินวิทยาลัย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 เทศบาลบ้านเขาเต่า 1 0 0 1 1 0 0 2 1
59 บ้านดอนกลาง 0 3 3 6 6 5 5 0 16
60 บ้านหนองไทร 0 3 1 4 5 1 1 0 7
61 บ้านดอนมะขาม 0 2 1 3 3 11 6 2 20
62 บ้านไร่บน 0 2 0 2 2 2 0 0 4
63 บ้านรวมไทย 0 2 0 2 1 7 10 7 18
64 เทศบาลวัดหนองแก 0 1 2 3 3 3 4 4 10
65 บ้านหนองข้าวเหนียว 0 1 2 3 3 2 2 0 7
66 แย้มสอาดหัวหิน 0 1 1 2 4 4 3 6 11
67 ดรุณศึกษา 0 1 1 2 3 9 1 0 13
68 บ้านสำโหรง 0 1 1 2 3 3 7 0 13
69 บ้านวังวน 0 1 0 1 3 4 1 0 8
70 เทศบาลบ้านสมอโพรง 0 1 0 1 3 3 1 4 7
71 บ้านห้วยพลับ 0 1 0 1 2 3 2 2 7
72 บ้านหนองคร้า 0 1 0 1 1 1 3 3 5
73 มัธยมสาธุการวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 เศรษฐวิทย์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
75 บ้านเขาโป่ง 0 1 0 1 0 4 1 1 5
76 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 3 3 2 3 8
77 บ้านใหม่ 0 0 1 1 2 1 4 6 7
78 บ้านสิบสองหุ้น 0 0 1 1 2 1 3 0 6
79 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 0 0 1 1 2 1 2 1 5
80 บ้านหนองเหียง 0 0 1 1 1 3 4 6 8
81 บ้านหนองบัว(อบท) 0 0 1 1 1 0 1 0 2
82 วัดเกษตรกันทราราม 0 0 1 1 0 1 1 2 2
83 บ้านยางชุม 0 0 0 0 3 8 8 3 19
84 บ้านหนองกา 0 0 0 0 3 4 3 2 10
85 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 0 0 0 0 3 3 4 5 10
86 ชลประทานปราณบุรี 0 0 0 0 3 0 8 0 11
87 อนุบาลหัวหิน 0 0 0 0 2 8 8 8 18
88 วันทามารีอา 0 0 0 0 2 5 2 0 9
89 วัดทุ่งน้อย 0 0 0 0 2 3 5 5 10
90 บ้านพุใหญ่ 0 0 0 0 2 3 3 2 8
91 บ้านนาวัลเปรียง 0 0 0 0 2 0 2 3 4
92 บ้านวังก์พง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 ละเมาะ 0 0 0 0 1 4 5 8 10
94 บ้านหนองเป่าปี่ 0 0 0 0 1 3 2 4 6
95 บ้านดอนบ่อกุ่ม 0 0 0 0 1 2 7 5 10
96 บ้านเกาะนาน้อย 0 0 0 0 1 1 2 5 4
97 บ้านคอกช้างพัฒนา 0 0 0 0 1 1 2 1 4
98 วิเศษวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
100 บ้านหนองหมู 0 0 0 0 0 5 2 1 7
101 บ้านโป่งกะสัง 0 0 0 0 0 4 6 3 10
102 บ้านสามกระทาย 0 0 0 0 0 4 3 0 7
103 บ้านวังข่อย 0 0 0 0 0 2 6 2 8
104 บ้านหัวตาลแถว 0 0 0 0 0 2 3 1 5
105 บ้านบางปู 0 0 0 0 0 2 1 2 3
106 อนุบาลดรุณศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
107 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 0 0 0 0 0 1 2 4 3
108 บ้านวังยาว 0 0 0 0 0 1 2 2 3
109 สายวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 2 2
110 อนุบาลปรารถนา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
111 สามแยกป่าถล่ม 0 0 0 0 0 0 1 4 1
112 วัดกุยบุรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านหนองกระทิง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 บ้านปากเหมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 172 131 104 407 482 431 320 277 1,233