สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปากน้ำปราณ 22 8 7 4 37
2 บ้านห้วยมงคล 21 10 9 5 40
3 วัดนาห้วย 15 3 6 2 24
4 บ้านหนองยิงหมี 14 7 5 5 26
5 อานันท์ 14 7 4 4 25
6 บ้านหนองตะเภา 14 6 1 4 21
7 เทศบาลบ้านหัวหิน 13 6 6 5 25
8 บ้านหนองหอย 13 6 1 0 20
9 รักษ์วิทยา 12 14 8 1 34
10 อนุบาลสามร้อยยอด 12 7 2 1 21
11 บ้านเนินกรวด 12 4 2 1 18
12 บ้านทับใต้ 11 5 4 2 20
13 โรตารี่กรุงเทพ 9 8 1 2 18
14 ชินนุกูลวิทยา 9 7 5 8 21
15 บ้านหนองจิก 9 7 4 1 20
16 บ้านศาลาลัย 9 6 2 3 17
17 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 9 1 2 1 12
18 บ้านห้วยไคร้ 8 10 4 7 22
19 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 8 9 5 0 22
20 บ้านหนองพลับ 8 6 1 5 15
21 บ้านพุน้อย 8 3 2 2 13
22 สมถวิล หัวหิน 7 8 3 5 18
23 บ้านหนองตาเย็น 7 5 1 1 13
24 บ้านทุ่งยาว 7 4 3 1 14
25 บ้านหนองคาง 7 3 0 2 10
26 บ้านป่าถล่ม 7 3 0 1 10
27 ก็พัฒนศึกษา 7 1 7 5 15
28 บ้านหนองพรานพุก 6 14 4 5 24
29 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 6 9 2 1 17
30 บ้านเนินพยอม 6 9 1 0 16
31 บ้านดอนกลาง 6 5 5 0 16
32 บ้านหนองขาม 6 5 3 7 14
33 วัดดอนยายหนู 5 7 6 10 18
34 บ้านหนองเตาปูน 5 6 3 4 14
35 วังไกลกังวล 5 6 0 2 11
36 บ้านหนองไผ่ 5 3 3 1 11
37 บ้านหนองตาแต้ม 5 1 5 0 11
38 บ้านหนองไทร 5 1 1 0 7
39 แย้มสอาดหัวหิน 4 4 3 6 11
40 เชวงศักดิ์ศึกษา 4 3 2 4 9
41 บ้านเขาแดง 4 2 3 3 9
42 บ้านสามร้อยยอด 4 2 3 0 9
43 บ้านดอนมะขาม 3 11 6 2 20
44 ดรุณศึกษา 3 9 1 0 13
45 บ้านยางชุม 3 8 8 3 19
46 บ้านหาดขาม 3 8 6 4 17
47 วไลย 3 8 5 6 16
48 บ้านลาดวิถี 3 6 2 3 11
49 บ้านปรือน้อย 3 6 0 5 9
50 บ้านหนองกา 3 4 3 2 10
51 บ้านหนองน้ำกลัด 3 4 1 4 8
52 บ้านวังวน 3 4 1 0 8
53 บ้านบน 3 4 0 2 7
54 บ้านสำโหรง 3 3 7 0 13
55 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 3 3 4 5 10
56 เทศบาลวัดหนองแก 3 3 4 4 10
57 บ้านหนองบัว 3 3 2 3 8
58 เทศบาลบ้านสมอโพรง 3 3 1 4 7
59 บ้านหนองข้าวเหนียว 3 2 2 0 7
60 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 3 1 1 2 5
61 บ้านหนองซอ 3 1 1 0 5
62 ชลประทานปราณบุรี 3 0 8 0 11
63 อนุบาลหัวหิน 2 8 8 8 18
64 วันทามารีอา 2 5 2 0 9
65 บ้านหนองกระทุ่ม 2 4 3 3 9
66 บ้านวังโบสถ์ 2 4 3 2 9
67 บ้านห้วยไทรงาม 2 4 2 4 8
68 วัดทุ่งน้อย 2 3 5 5 10
69 บ้านพุใหญ่ 2 3 3 2 8
70 บ้านห้วยพลับ 2 3 2 2 7
71 วิเศษศึกษา 2 2 4 0 8
72 นเรศวรห้วยผึ้ง 2 2 1 1 5
73 บ้านไร่บน 2 2 0 0 4
74 บ้านใหม่ 2 1 4 6 7
75 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 2 1 4 3 7
76 บ้านสิบสองหุ้น 2 1 3 0 6
77 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 2 1 2 1 5
78 บ้านนาวัลเปรียง 2 0 2 3 4
79 บ้านเกาะไผ่ 2 0 0 0 2
80 กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 2 0 0 0 2
81 บ้านวังก์พง 2 0 0 0 2
82 บ้านรวมไทย 1 7 10 7 18
83 ละเมาะ 1 4 5 8 10
84 บ้านหนองเหียง 1 3 4 6 8
85 บ้านหนองเป่าปี่ 1 3 2 4 6
86 บ้านดอนบ่อกุ่ม 1 2 7 5 10
87 บ้านหนองคร้า 1 1 3 3 5
88 บ้านเกาะนาน้อย 1 1 2 5 4
89 บ้านคอกช้างพัฒนา 1 1 2 1 4
90 บ้านหนองเกด 1 1 0 0 2
91 หัวหินวิทยาลัย 1 1 0 0 2
92 มัธยมสาธุการวิทยา 1 1 0 0 2
93 วิเศษวิทยา 1 1 0 0 2
94 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 1 1 2
95 เศรษฐวิทย์ 1 0 1 0 2
96 บ้านหนองบัว(อบท) 1 0 1 0 2
97 เทศบาลบ้านเขาเต่า 1 0 0 2 1
98 บ้านหนองหมู 0 5 2 1 7
99 บ้านโป่งกะสัง 0 4 6 3 10
100 บ้านสามกระทาย 0 4 3 0 7
101 บ้านเขาโป่ง 0 4 1 1 5
102 บ้านวังข่อย 0 2 6 2 8
103 บ้านหัวตาลแถว 0 2 3 1 5
104 บ้านบางปู 0 2 1 2 3
105 อนุบาลดรุณศึกษา 0 2 0 0 2
106 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 0 1 2 4 3
107 บ้านวังยาว 0 1 2 2 3
108 วัดเกษตรกันทราราม 0 1 1 2 2
109 สายวิทยา 0 1 1 2 2
110 อนุบาลปรารถนา 0 0 2 0 2
111 สามแยกป่าถล่ม 0 0 1 4 1
112 วัดกุยบุรี 0 0 1 0 1
113 บ้านหนองกระทิง 0 0 0 1 0
114 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 0 0 0 0 0
115 บ้านปากเหมือง 0 0 0 0 0
รวม 482 431 320 277 1,233