หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 27 50 35
2 004 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 20 47 27
3 006 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 40 101 57
4 007 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 27 57 35
5 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 40 114 61
6 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 58 116 73
7 010 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26 40 29
8 011 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 39 89 54
9 012 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 35 79 48
10 014 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 37 94 53
11 015 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 43 119 65
12 016 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26 40 27
13 017 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 40 103 58
14 018 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท 0 0 0
15 019 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0
16 020 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 20 34 25
17 021 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 31 75 43
18 022 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 0 0 0
19 023 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 30 56 40
20 024 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 10 30 15
21 025 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 16 35 22
22 026 โรงเรียนธรรมิกวิทยา 0 0 0
23 027 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 8 17 11
24 028 โรงเรียนประชาบดี 26 53 30
รวม 599 1349 808
2157

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]