หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนทำนบแพ้ว 1 2 1
2 004 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 32 129 51
3 017 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 19 41 28
4 019 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 8 29 12
5 020 โรงเรียนบ้านคลองตัน 13 34 17
6 021 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 0 0 0
7 022 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 4 6 4
8 018 โรงเรียนบ้านคลองแค 22 68 34
9 026 โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง 1 1 1
10 028 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 0 0 0
11 027 โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 2 16 4
12 029 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 18 49 28
13 030 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 24 45 26
14 031 โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก 0 0 0
15 033 โรงเรียนบ้านท่าทราย 3 8 5
16 032 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 3 2
17 034 โรงเรียนบ้านนาโคก 2 2 2
18 035 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 25 76 37
19 036 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 11 14 12
20 038 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 10 29 17
21 040 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 3 11 6
22 041 โรงเรียนบ้านรางสายบัว 2 2 2
23 043 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 0 0 0
24 044 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 63 175 105
25 045 โรงเรียนบ้านสันดาบ 0 0 0
26 046 โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 3 4 3
27 047 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 23 55 35
28 025 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 0 0 0
29 023 โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 6 14 11
30 024 โรงเรียนบ้านโคก 6 15 6
31 042 โรงเรียนบ้านโรงเข้ 13 28 20
32 052 โรงเรียนวังนกไข่ 1 1 1
33 054 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 0 0 0
34 053 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 5 11 8
35 055 โรงเรียนวัดกาหลง 14 18 16
36 058 โรงเรียนวัดคลองครุ 45 99 70
37 059 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 35 68 51
38 063 โรงเรียนวัดชัยมงคล 2 16 6
39 064 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 4 20 4
40 065 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 4 7 4
41 067 โรงเรียนวัดท่ากระบือ 3 29 9
42 068 โรงเรียนวัดท่าเสา 44 112 78
43 069 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 7 16 10
44 070 โรงเรียนวัดธรรมโชติ 5 6 6
45 071 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 2 5 2
46 073 โรงเรียนวัดนาขวาง 0 0 0
47 074 โรงเรียนวัดนางสาว 39 120 67
48 072 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 1 3 1
49 075 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 12 25 18
50 076 โรงเรียนวัดบางขุด 12 24 12
51 077 โรงเรียนวัดบางน้ำวน 5 7 6
52 078 โรงเรียนวัดบางปลา 18 56 25
53 079 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 27 65 33
54 080 โรงเรียนวัดบางพลี 2 4 3
55 081 โรงเรียนวัดบางยาง 2 2 2
56 082 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 31 64 45
57 083 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 10 14 12
58 085 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 25 40 34
59 086 โรงเรียนวัดปากบ่อ 9 12 9
60 084 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 53 150 90
61 087 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 2 2 2
62 089 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 51 110 75
63 090 โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 3 5 3
64 091 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 43 75 59
65 092 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 41 115 59
66 093 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 17 149 45
67 095 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 2 4 3
68 097 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 0 0 0
69 098 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 36 100 52
70 099 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 23 58 35
71 096 โรงเรียนวัดศรีเมือง 6 13 9
72 100 โรงเรียนวัดศิริมงคล 8 19 10
73 101 โรงเรียนวัดสวนส้ม 13 24 15
74 102 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 29 62 32
75 103 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 0 0 0
76 105 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 3 5 3
77 106 โรงเรียนวัดหนองบัว 6 18 12
78 107 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 3 14 8
79 108 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง 1 2 1
80 114 โรงเรียนวัดอ่างทอง 7 18 11
81 113 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 23 86 44
82 056 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 20 52 36
83 057 โรงเรียนวัดเกาะ 0 0 0
84 062 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 2 4 3
85 061 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 43 95 66
86 060 โรงเรียนวัดโคกขาม 3 13 6
87 088 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 23 67 41
88 094 โรงเรียนวัดโรงเข้ 5 9 7
89 104 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 26 100 47
90 066 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 3 23 9
91 110 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 8 16 12
92 111 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 57 146 81
93 112 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 3 3 3
94 118 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 2 18 6
95 119 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 8 15 11
96 120 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 12 30 21
97 125 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 23 65 28
98 124 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 1 2 2
99 131 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 42 94 68
100 134 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 45 101 57
101 005 โรงเรียนเทพนรรัตน์ 3 7 6
102 051 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 3 7 5
103 139 โรงเรียนเอกชัย 58 187 102
104 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 4 10 8
105 002 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 5 6 5
106 016 โรงเรียนนานาชาตินอริชกรุงเทพ 0 0 0
107 039 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 12 24 16
108 048 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 9 29 19
109 049 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 4 21 5
110 050 โรงเรียนมหาชัยศริสเตียนวิทยา 4 8 5
111 115 โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์ 0 0 0
112 116 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 18 56 21
113 117 โรงเรียนสมฤดีสารินซิตี้ 0 0 0
114 121 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 6 47 10
115 122 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 2 4 2
116 123 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1 16 5
117 126 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย 0 0 0
118 127 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1 3 2
119 129 โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ 0 0 0
120 130 โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน 0 0 0
121 132 โรงเรียนอนุบาลยุวธัช 0 0 0
122 133 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี 0 0 0
123 135 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 5 19 9
124 136 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 0 0 0
125 137 โรงเรียนอันนาลัย 2 3 2
126 138 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 0 0 0
127 001 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 6 18 8
128 037 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 2 6 3
129 109 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 2 4 3
130 140 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ 0 0 0
131 128 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 0 0 0
132 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 14 17 16
133 010 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 6 35 14
134 011 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี 0 0 0
135 012 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 0 0 0
136 009 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 0 0 0
137 013 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 0 0 0
138 008 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 27 78 27
139 014 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 0 0 0
140 007 โรงเรียนเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 0 0 0
รวม 1569 4187 2366
6553

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 0814032696 , เกษณี ปละอุด โทร 0851903701
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]