หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเอกชัย 58 43 74.14% 9 15.52% 3 5.17% 3 5.17% 58
2 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 63 41 67.21% 10 16.39% 8 13.11% 2 3.28% 61
3 โรงเรียนวัดท่าเสา 44 34 79.07% 5 11.63% 2 4.65% 2 4.65% 43
4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 45 32 72.73% 6 13.64% 4 9.09% 2 4.55% 44
5 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 43 29 67.44% 8 18.6% 5 11.63% 1 2.33% 43
6 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 57 26 45.61% 16 28.07% 11 19.3% 4 7.02% 57
7 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 51 24 47.06% 12 23.53% 9 17.65% 6 11.76% 51
8 โรงเรียนวัดคลองครุ 45 23 52.27% 14 31.82% 4 9.09% 3 6.82% 44
9 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 43 21 50% 10 23.81% 7 16.67% 4 9.52% 42
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 42 20 47.62% 11 26.19% 6 14.29% 5 11.9% 42
11 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 36 20 55.56% 11 30.56% 2 5.56% 3 8.33% 36
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 41 18 43.9% 9 21.95% 8 19.51% 6 14.63% 41
13 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 53 17 32.69% 21 40.38% 11 21.15% 3 5.77% 52
14 โรงเรียนบ้านคลองแค 22 15 68.18% 4 18.18% 3 13.64% 0 0% 22
15 โรงเรียนวัดนางสาว 39 14 35.9% 12 30.77% 5 12.82% 8 20.51% 39
16 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 17 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
17 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 26 13 50% 10 38.46% 3 11.54% 0 0% 26
18 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 31 11 35.48% 14 45.16% 4 12.9% 2 6.45% 31
19 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 35 11 37.93% 9 31.03% 5 17.24% 4 13.79% 29
20 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 25 11 44% 6 24% 4 16% 4 16% 25
21 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 19 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 18 11 61.11% 3 16.67% 3 16.67% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนบ้านคลองตัน 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 23 10 45.45% 10 45.45% 1 4.55% 1 4.55% 22
25 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 32 10 37.04% 9 33.33% 5 18.52% 3 11.11% 27
26 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 14 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
27 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 27 9 36% 9 36% 5 20% 2 8% 25
28 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 23 9 39.13% 8 34.78% 3 13.04% 3 13.04% 23
29 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 18 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
30 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 27 7 29.17% 11 45.83% 6 25% 0 0% 24
31 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 23 7 31.82% 6 27.27% 4 18.18% 5 22.73% 22
32 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 25 7 28% 5 20% 10 40% 3 12% 25
33 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 23 7 31.82% 4 18.18% 6 27.27% 5 22.73% 22
34 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
35 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
36 โรงเรียนวัดบางปลา 18 6 33.33% 7 38.89% 3 16.67% 2 11.11% 18
37 โรงเรียนบ้านโรงเข้ 13 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
38 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
39 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
40 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 29 5 17.86% 12 42.86% 4 14.29% 7 25% 28
41 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 24 5 26.32% 10 52.63% 2 10.53% 2 10.53% 19
42 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 12 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนวัดสวนส้ม 13 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
44 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดปากบ่อ 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
46 โรงเรียนวัดศิริมงคล 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
47 โรงเรียนวัดหนองบัว 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 20 4 20% 7 35% 5 25% 4 20% 20
49 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 23 4 19.05% 6 28.57% 8 38.1% 3 14.29% 21
50 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 12 4 33.33% 6 50% 0 0% 2 16.67% 12
51 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนวัดบางขุด 12 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนวัดอ่างทอง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
56 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนวัดธรรมโชติ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
59 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 10 2 20% 7 70% 0 0% 1 10% 10
60 โรงเรียนวัดศรีเมือง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านโคก 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนวัดบางน้ำวน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนวัดกาหลง 14 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 7 50% 14
64 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
66 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
67 โรงเรียนวัดท่ากระบือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
70 โรงเรียนวัดโรงเข้ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
71 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนเทพนรรัตน์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านท่าทราย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนมหาชัยศริสเตียนวิทยา 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
85 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
86 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
88 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 12 0 0% 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 12
91 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
92 โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านนาโคก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านรางสายบัว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดบางยาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนอันนาลัย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
100 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดโคกขาม 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
102 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดบางพลี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
104 โรงเรียนวัดชัยมงคล 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
109 โรงเรียนทำนบแพ้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
110 โรงเรียนวังนกไข่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
111 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 0814032696 , เกษณี ปละอุด โทร 0851903701
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]