หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.30 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 6/2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.30 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 60 ปี ชั้น ชั้น 4 ห้อง ม.2/2 15 พ.ย. 2559 เริ่ม 09.00 น เป็นต้นไป เวลาในแต่ละทีมตามเกณฑ์ที่กำหนด
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 - ห้อง อนุบาล 2/2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร CP ชั้น 1 ห้อง การงานอาชีพฯ ห้อง ป. 1/1 และห้อง ป. 6/3 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 50 ปี ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 พ.ย. 2559 เริ่ม 09.00 น เป็นต้นไป เวลาในแต่ละทีมตามเกณฑ์ที่กำหนด
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป. 4/2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.30 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 50 ปี ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 (ประถม) 15 พ.ย. 2559 เริ่ม 09.00 น เป็นต้นไป เวลาในแต่ละทีมตามเกณฑ์ที่กำหนด(หลังละครคุุณธรรมนำเสนอเสร็จเรียบร้อย)
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 50 ปี ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 (ประถม) 15 พ.ย. 2559 เริ่ม 09.00 น เป็นต้นไป เริ่มก่อนภาพยนตร์สั้น(กรรมการชุดเดียวกัน)
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 15 พ.ย. 2559 - ไม่มีผู้สมัคร
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 1/2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.30 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 2/2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.30 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 60 ปี ชั้น ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 15 พ.ย. 2559 เริ่ม 09.00 น เป็นต้นไป เวลาในแต่ละทีมตามเกณฑ์ที่กำหนด
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.30 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.30 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 60 ปี ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคมศึกษา 15 พ.ย. 2559 เริ่ม 09.00 น เป็นต้นไป เวลาในแต่ละทีมตามเกณฑ์ที่กำหนด
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 60 ปี ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 15 พ.ย. 2559 เริ่ม 09.00 น เป็นต้นไป เวลาในแต่ละทีมตามเกณฑ์ที่กำหนด
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 15 พ.ย. 2559 - ไม่มีการแข่งขัน เนื่องจากไม่มีทีมผู้ส่งแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 0814032696 , เกษณี ปละอุด โทร 0851903701
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]