หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 41 96 60
2 002 โรงเรียนทองเอนวิทยา 15 26 22
3 003 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 41 89 67
4 004 โรงเรียนบางระจันวิทยา 47 99 77
5 005 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 37 92 63
6 006 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 24 45 36
7 009 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 41 80 64
8 010 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 61 143 89
9 012 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 62 168 100
10 011 โรงเรียนสิงห์บุรี 124 375 197
11 013 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 21 52 34
12 015 โรงเรียนอินทร์บุรี 101 251 147
13 007 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 36 115 51
14 014 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 30 47 36
15 008 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 36 67 46
รวม 717 1745 1089
2834

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน email : [email protected] Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]