หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันพุธที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 111 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 112 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 113 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00 พักที่ห้อง 114
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 115 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00 พักที่ห้อง 114
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 119 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00 พักที่ห้อง 114
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 118 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00 พักที่ห้อง 114
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 128 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 129 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 124 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน email : [email protected] Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]