หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 0 0 0
2 002 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 48 94 68
3 005 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 0 0 0
4 010 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 0 0 0
5 011 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 0 0 0
6 012 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 33 60 47
7 014 โรงเรียนระเบียบวิทยา 24 39 27
8 015 โรงเรียนวัดเขียนเขต 81 192 123
9 017 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 44 83 63
10 019 โรงเรียนอุดมวิทยา 24 44 29
11 021 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 20 33 24
12 003 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 26 51 42
13 007 โรงเรียนธัญบุรี 109 279 184
14 008 โรงเรียนธัญรัตน์ 106 250 173
15 009 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 101 325 166
16 013 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 57 166 84
17 016 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 100 240 164
18 018 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 99 250 167
19 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 98 232 158
20 006 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 72 172 117
21 020 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 18 32 20
รวม 1060 2542 1656
4198

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]