เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 พ.ย. 2559
13 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 
ขอให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เปลี่ยนตัว
ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 23  พ.ย. 2559
 
 
โรงเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่
ในกิจกรรมที่ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน  
ขอให้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มาที่ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญรัตน์
ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน ปทมธานี กลุ่มที่ 2
ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน  2559
 
 
ติดตามชมภาพกิจกรรมการแข่งขัน ทางด้านทัศนศิลป์ได้ที่
 
  ระบบเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร เวลา 13.00 น.  
 
กำหนดการแข่งขันวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
วันที่  12  พฤศจิกายน  2559   ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา   
08.30 – 09.30 น.        รายงานตัวและลงทะเบียนของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
09.30 - 09.50 น.        ประชุมผู้ควบคุมทีม
09.50 – 10.00 น.        เข้าห้องพร้อมแข่งขัน
10.00 – 12.00 น.        ทำการแข่งขัน
  
วันที่  18  พฤศจิกายน  2559   ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม  ปทุมธานี
การแข่งขันแอโรบิค
09.00 – 09.30 น.             รายงานตัวและลงทะเบียนของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
09.30 - 09.50 น.        ประชุมผู้ควบคุมทีม (บริเวณสถานที่แข่งขัน)
10.00 – 12.00 น.        ทำการแข่งขัน
  
ผู้ประสานงานศูนย์วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม  ปทุมธานี
นายธีระศักดิ์   ช้างน้อย            โทร. 089-0090349        E-mail: chang_noy.t @ Hotmail.com
 
 
 
เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว เวลา 12.00 เป็นต้นไป
 
 
ขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของแต่ละศูนย์การแข่งขัน
เข้าระบบและพิจารณาอนุมัติ การแก้ไข เปลี่ยนตัว
ด่วน ก่อนพิมพ์เอกสารและบัตรประจำตัว
 
 
โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ได้ที่
https://www.facebook.com/trcom

 
 
  รายชื่อผู้ประสานงานศูนย์การแข่งขั้น
1. คณิตศาสตร์  นางสาวมธุรส  เหมโส  0863975830
2. คอมพิวเตอร์  นายภาสกร  ภาคอัต  0818252262
3. ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
นายวิเทศ โพธิ์ทอง  0890315168   [email protected]
4. สังคมศึกษาฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นางสาวสุพชาต  ชุ่มชื่น   โทร 089 257 6889
5. ภาษาต่างประเทศ อ.ปาณิสรา  สิงหพงษ์  08-1916-5069
6. การงานอาชีพ (ธัญรัตน์)  น.ส.สมบัติ สังวาลย์สวย    0895306213
7. การงานอาชีพ -คหกรรม   นางปวีณา  เบ็ญจวรรณ โทร 0895287205 
7. ศิลปะ-ดนตรี นาฏศิลป์  ครูขจรดิษฐ์  0813460571
8. ภาษาไทย รองฯ ปัญญา  0892707710
9.วิทยาศาสตร์-เครื่องบิน ครูสุขสวัสดิ์ 0865540102
10. หุ่นยนต์  ครูณัฐศรัณย์  0914100211
 
 
  เปิดให้แก้ไขข้อมูล เปลี่ยนตัว 7-9 พ.ย. 2559
พิมพ์บัตรประจำตัว เอกสารการแข่งขัน 10 พ.ย. 2559
 

 
เรียนเชิญประชุม
เรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้ที่รับผิดชอบการแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน
กิขกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Y.C.) ของทุกโรงเรียน
ประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนนวมินมราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 13.00
วันพุธ ที่ 02 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20:44 น.
เชิญประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คหกรรม)
"เรียนเชิญทุกโรงเรียนประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คหกรรม)
ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคาร 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี"

 
วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 18:49 น.
ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางเว็บ
ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางเว็บ 
กรุณาส่งข้อมูลมาที่ E-mail: [email protected]
วันพุธ ที่ 05 ตุลาคม 2559 เวลา 21:07 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 21
จำนวนทีม 1,060
จำนวนนักเรียน 2,542
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,656
จำนวนกรรมการ 796
ครู+นักเรียน 4,198
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,994
ประกาศผลแล้ว 186/211 (88.15%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 8
สัปดาห์ที่แล้ว 21
เดือนนี้ 6
เดือนที่แล้ว 75
ปีนี้ 81
ทั้งหมด 134,829