หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 และ 18-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง โสต 2 18 พ.ย. 2559 08.30-
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง โสต 2 18 พ.ย. 2559 08.30-
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 12 พ.ย. 2559 08.30-
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 12 พ.ย. 2559 08.30-
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 12 พ.ย. 2559 08.30-
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 12 พ.ย. 2559 08.30-
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ลานเอนกประสงค์ อาคาร อบจ.ปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ 18 พ.ย. 2559 08.30-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ลานเอนกประสงค์ อาคาร อบจ.ปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ 18 พ.ย. 2559 08.30-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 204 18 พ.ย. 2559 08.30-
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 204 18 พ.ย. 2559 08.30-
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 12 พ.ย. 2559 08.30-
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 12 พ.ย. 2559 08.30-
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 12 พ.ย. 2559 08.30-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]