หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 และ 18-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 551 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 - 12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 3 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 - 12.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ ห้องนาฎศิลป์ 337 ชั้น 3 ห้อง 337 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 - 12.00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ ห้องดนตรี 531 - 533 ชั้น 3 ห้อง 531 - 533 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 - 12.00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ ห้องนาฎศิลป์ 337 ชั้น 3 ห้อง 337 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 - 12.00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ ห้องดนตรี 531 - 533 ชั้น 3 ห้อง 531 - 533 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 - 12.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 562 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.00 นักเรียนเตรียมอาหารกลางวันมารับประทาน
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.00 นักเรียนเตรียมอาหารกลางวันมารับประทาน
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมอาคาร 5 ชั้น 3 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 - 12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมอาคาร 5 ชั้น . 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]