หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคลองขวาง 39 72 61
2 004 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 14 47 27
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 12 26 16
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 19 32 26
5 007 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 12 15 14
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 16 32 16
7 008 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 19 46 29
8 011 โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 1 3 2
9 010 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 12 27 18
10 012 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 21 35 32
11 020 โรงเรียนบ้านคลองจาก 35 92 58
12 022 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 35 110 61
13 023 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 35 96 46
14 024 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 33 73 49
15 025 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 6 15 11
16 026 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 12 26 18
17 021 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 13 31 24
18 028 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 7 20 14
19 027 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 8 16 12
20 029 โรงเรียนบ้านจัดสรร 17 35 28
21 031 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 35 75 53
22 032 โรงเรียนบ้านดงกลาง 12 29 21
23 033 โรงเรียนบ้านดอนสูง 28 45 40
24 034 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 11 31 15
25 035 โรงเรียนบ้านตางาม 0 0 0
26 036 โรงเรียนบ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0
27 037 โรงเรียนบ้านตาหนึก 1 1 1
28 040 โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 2 4 2
29 038 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 0 0 0
30 039 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 38 103 63
31 041 โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 2 3 3
32 042 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 3 5 4
33 048 โรงเรียนบ้านบางปรง 3 6 4
34 047 โรงเรียนบ้านบางเบ้า 2 5 3
35 051 โรงเรียนบ้านปะอา 16 53 36
36 050 โรงเรียนบ้านปะเดา 6 10 9
37 052 โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 1 2 2
38 049 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 29 66 38
39 056 โรงเรียนบ้านมณฑล 7 15 12
40 057 โรงเรียนบ้านมะนาว 2 3 2
41 060 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 21 54 32
42 061 โรงเรียนบ้านสวนใน 0 0 0
43 062 โรงเรียนบ้านหนองบอน 34 53 39
44 063 โรงเรียนบ้านหนองบัว 18 44 28
45 065 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 2 1
46 064 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 0 0 0
47 067 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 7 27 14
48 066 โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 0 0 0
49 069 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 16 39 20
50 070 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 2 3 3
51 071 โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 4 6 5
52 018 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 26 39 31
53 030 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 13 28 21
54 043 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 3 2
55 044 โรงเรียนบ้านเนินตะบก 12 27 19
56 046 โรงเรียนบ้านเนินตาล 35 79 53
57 045 โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 0 0 0
58 053 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 5 8 8
59 068 โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 6 21 12
60 019 โรงเรียนบ้านโขดทราย 0 0 0
61 054 โรงเรียนบ้านโป่ง 34 54 37
62 055 โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 10 17 10
63 058 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 21 43 32
64 059 โรงเรียนบ้านไร่ป่า 4 10 6
65 076 โรงเรียนวัดคลองขุด 7 16 11
66 078 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 9 23 13
67 079 โรงเรียนวัดฆ้อ 10 18 13
68 080 โรงเรียนวัดช้างทูน 5 7 6
69 081 โรงเรียนวัดดินแดง 0 0 0
70 082 โรงเรียนวัดตะกาง 0 0 0
71 083 โรงเรียนวัดตาพลาย 9 16 11
72 084 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 8 10 9
73 086 โรงเรียนวัดท่าหาด 4 4 4
74 085 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 34 112 55
75 088 โรงเรียนวัดบางปรือ 10 24 17
76 089 โรงเรียนวัดบางปิดบน 2 6 4
77 090 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 8 15 13
78 091 โรงเรียนวัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่ 100 6 19 11
79 092 โรงเรียนวัดประณีต 4 8 4
80 093 โรงเรียนวัดพนมพริก 5 15 10
81 094 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 10 30 14
82 095 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 21 39 32
83 096 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 5 8 6
84 097 โรงเรียนวัดสลัก 5 8 7
85 098 โรงเรียนวัดสลักเพชร 26 47 35
86 099 โรงเรียนวัดสะพานหิน 11 16 13
87 100 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 0 0 0
88 102 โรงเรียนวัดหนองคันทรง 14 21 19
89 103 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 5 20 9
90 104 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 6 8 6
91 105 โรงเรียนวัดห้วงโสม 3 8 6
92 110 โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 1 2 1
93 101 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 11 29 19
94 106 โรงเรียนวัดแหลมกลัด 9 15 12
95 107 โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 2 12 6
96 108 โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 3 5 3
97 109 โรงเรียนวัดแหลมหิน 8 16 13
98 087 โรงเรียนวัดไทรทอง 3 6 5
99 111 โรงเรียนวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 6 28 15
100 117 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว 3 6 4
101 118 โรงเรียนอนุบาลตราด 57 188 96
102 119 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 17 47 27
103 120 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 34 134 64
104 121 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 16 33 23
105 114 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 10 28 20
106 115 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 5 11 8
107 123 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 12 27 21
108 002 โรงเรียนเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1 1 1
109 073 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 9 24 11
110 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) 3 4 4
111 077 โรงเรียนวัดคลองสน 9 17 13
112 001 โรงเรียนกิตติวิทยา 1 2 1
113 017 โรงเรียนนคราศึกษา 2 3 2
114 072 โรงเรียนปิยบุตร 0 0 0
115 074 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 14 21 18
116 112 โรงเรียนสุนันทาวิทยา 6 9 7
117 116 โรงเรียนอนุบาลจุติพร 3 4 3
118 122 โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว 0 0 0
119 113 โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 3 7 3
120 015 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 0 0 0
121 075 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 0 0 0
122 014 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านท่ากุ่ม 0 0 0
123 013 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านเขาฉลาด 2 2 2
รวม 1311 3041 1973
5014

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ เบอร์โทร 084-5995015
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]