เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  25 พฤศจิกายน 2559 ขณะนี้..สพป.สพ.3 ได้โอนข้อมูลตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี ให้เจ้าภาพระด้บภาคไปเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู แต่ละกิจกรรม ได้ที่ รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม  และเข้าดูสรุปรายชื่อรายโรงเรียนคลิกที่นี่   หากโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ต้องการเพิ่ม เปลี่ยนตัวนักเรียนเข้าแข่งขัน และครูผู้สอน สามารถดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ระดับภาค ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 โดยเข้าเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี (การแข่งขันของสพป.) ได้ที่..http://central66.sillapa.net/sp-center/
ลำดับที่การแข่งขันทุกกิจกรรมในระดับภาคของโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.สพ.3 คือ ลำดับที่ 4  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

การแก้ไข ชื่อ-สกุล และเปลี่ยนตัวของนักเรียน ครูผู้สอน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี
การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง
การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศดังนี้

             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

โดยโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนตัว ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 (โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา หากยังไม่มีให้ติดต่อขอรับได้ที่ผู้ดูแลระบบระดับสหวิทยาเขต) ผ่านระบบในเว็บไซต์ระดับภาค (เมนูเข้าระบบโรงเรียน)

โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบห
นังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน(นักเรียน)
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวการจัดงาน)

 
  การส่งเอกสารและเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี
การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-------------------------------------------------------------
การแข่งขันรายการ "โครงงานคุณธรรม" ทุกระดับชั้น ให้ส่งเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559***
สถานที่จัดส่ง : ศน.แกล้วกล้า  สีหนารถ สพป.จันทบุรี เขต 1 เลขที่ 1 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3776410 (ศน.แกล้วกล้า)
-------------------------------------------------------------------------
การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
-------------------------------------------------------------

(1) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์
***ให้ส่งเล่มโครงงานและเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : ศน.อัญชัญ  ชูช่วย สพป.จันทบุรี เขต 1 เลขที่ 1 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 082-5074974 (ศน.อัญชัญ)
---------------------------------
การแข่งขันหุ่นยนต์
---------------------------

แจ้งให้ตัวแทนเขตพื้นที่ที่รายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
(1) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
(2) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
(3) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
(4) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
(5) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
(6) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
**ให้ลงทะเบียนแข่งขันและฟังคำชี้แจงกติกาในวันที่ 15 ธ.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป [หากไม่มารับฟังคำชี้แจงให้ถือว่ารับทราบกติกาและข้อตกลงการแข่งขันจะประท้วงหรือโต้แย้งใดๆอีกไม่ได้]
รายการแข่งขัน :
(1) การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
(2) การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
***ให้ส่งเล่มโครงงานและเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : ศน.อัญชัญ  ชูช่วย สพป.จันทบุรี เขต 1 เลขที่ 1 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 082-5074974 (ศน.อัญชัญ)
-----------------------------
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
---------------------------------
(1) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
(2) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
(3) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

(4) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
***
ให้ส่งเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : โรงเรียนยอแซฟวิทยา 113 ถนนศรีนวดิตถ์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ : 039-431232
---------------------------------
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
---------------------------------
(1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
(2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
(3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

(4) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
***
ให้ส่งเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เลขที่ 4 ถนนเทศบาล 3 ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2862316 (รองฯนิตยา)
-------------------------------------

 
 
 
ข่าวแจ้งจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
          ขอความกรุณาผู้เข้าแข่งขันที่ต้องใช้เพลงประกอบการแสดงขอให้นำเพลงใส่แฟลชไดร์มาแทนการใส่แผ่นCD เพราะการใส่แผ่น CD มานั้นบางครั้งแผ่น CD อาจไม่สามารถเปิดกับเครื่องเล่นได้ค่ะ
-------------------------------------------------
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์ 
-------------------------------------------------
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จัดทำข้อมูลรายละเอียดของการแสดงอย่างน้อย 5 ฉบับ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน (โดยระดับเขตพื้นที่รวบรวมส่งระดับภาค) ให้ส่งเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : ศน.สุทธิ  สุวรรณปาล สพป.จันทบุรี เขต 1 เลขที่ 1 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0995206
-------------------------------------
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-------------------------------------
(1) การแข่งขัน "กิจกรรมสภานักเรียน" ให้ส่งเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
(2) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ให้ส่งเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : ศน.สุทธิ  สุวรรณปาล สพป.จันทบุรี เขต 1 เลขที่ 1 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0995206
ปฏิทินการดำเนินงานระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
(ปรับแก้ไขตามเจ้าภาพระดับภาค เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559)

>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-24 พฤศจิกายน 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 25 พฤศจิกายน 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 25-30 พฤศจิกายน 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธันวาคม 2559
>>พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธันวาคม 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธันวาคม 2559
 
 
ท่านสามารถเลือกที่พักได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากไม่แน่ใจแนะนำให้โทรสอบถามโรงเรียนที่ต้องการเข้าพักโดยตรง ก่อนทำการจองผ่านระบบออนไลน์

***หากท่านส่งข้อมูลการจองมา>>>จะมีผู้ประสานไปทางโรงเรียนของท่านเพื่อยืนยันว่าไม่มีการจองซ้ำซ้อน..จากนั้นจะให้ทางโรงเรียนที่จอง...ประสานกับทางที่พักอีกครั้งหนึ่ง***ก่อนจองท่านสามารถดูรายละเอียดของโรงเรียนได้
---------------------------------------------------------
เบอร์เจ้าหน้าที่ส่วนกลางสำหรับติดต่อสอบถาม และให้คำแนะนำในการเลือกสถานที่พัก
นายสราวุธ  คงคารัตน์ [092-9855268]
นางสาวสิริรัศมิ์  วาสนาวิน [084-4644068]
ผอ.รายา  ปัญจมานนท์ [081-7615382]

รายละเอียดสถานที่พักและผู้ประสานงาน
--------------------------------

+ที่พักโรงเรียน [คลิกที่นี่] [แผนที่]
+ที่พักวัดและหน่วยงานอื่น [แผนที่]
+ที่พักโรงแรม รีสอร์ท(เอกชน) [คลิกที่นี่]
- ข้อมูลโรงแรม/ที่พัก
 
  - ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (จากเว็บไซต์ระดับชาติ)
- หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการแข่งขัน รายละเอียดใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ให้ยึดตามวิธีปฏิบัติในการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 และครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
 
  โรงเรียนลงทะเบียน  
 
- ดาวน์โหลดภาพรับมอบเกียรติบัตร ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 คลิกที่นี่ และ 17 พฤศจิกายน 2559 คลิกที่นี่
- 17 พฤศจิกายน 2559 ..ขอเชิญนักเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลนักเรียน ครูผู้สอน ทุกคน ทุกรายการกิจกรรมด้วย หากตรวจสอบแล้วพบว่า ชื่อ-สกุลนักเรียน ครูผู้สอน คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง แบบขอแก้ไขเปลี่ยนชื่อ-สกุล (รวมทั้งกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน) กรุณาแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการ ดังนี้ 1) นางสาวพรพรรณ หนูเมือง 2) นางสาวกุลริศา กลิ่นน้ำหอม และ 3) นายพัลลภ จันทร์ลอย (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0-3550-8262 หรือ 0945567943 ในวัน เวลาราชการ)  ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดูผล ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี ต่อไป

- แผนผังแสดงอาคารสถานที่โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง เพื่อประกอบการนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง คลิกที่นี่
แผนผังสถานที่แข่งขันกิจกรรมแข่งขันในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  และ แผนผังสถานที่แข่งขันกิจกรรมแข่งขันในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559- แผนผังแสดงอาคารสถานที่โรงเรียนวัดด่านช้าง เพื่อประกอบการนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนวัดด่านช้าง คลิกที่นี่
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  คำสั่ง | รายละเอียดแนบท้าย
   คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  คำสั่ง | รายละเอียดแนบท้าย (14 พฤศจิกายน 2559)
- แนวทางการดำเนินงานการรายงานตัว/ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินงานกรรมการตัดสิน นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่
- แนวทางการดำเนินงานสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่
- ประกาศ..ในส่วนของตารางการแข่งขันกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีกำหนดวัน เวลาแข่งขัน ดังนี้
   1. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
   2. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
หากตรวจสอบพบว่าไม่ครบถ้วนหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาแจ้งได้ที่ผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คลิกที่นี่ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบทั่วกัน
- ประกาศ..ขณะนี้ได้ปิดระบบการลงทะเบียนของโรงเรียนและสหวิทยาเขตแล้ว  (5 พฤศจิกายน 2559)
- ผู้ดูแลระบบระดับภาคแจ้งว่า..เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินในแต่ละรายการแข่งขันไม่เพียงพอ...จึงขยายเวลารับสมัคร(เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 4 - 25 พฤศจิกายน 2559 โดยกรอกข้อมูลการสมัครผ่านทาง website : http://central66.sillapa.net/ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบทั่วกัน
 
  ปฏิทินการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ปรับแก้ไข เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559)
>> รับลงทะเบียนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => สหวิทยาเขตดำเนินการ ตั้งแต่บัดนี้-14  ตุลาคม 2559
>> รับลงทะเบียนนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ => ตั้งแต่บัดนี้-20 ตุลาคม 2559
>> ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 25-28 ตุลาคม 2559
>> สิ้นสุดการลงทะเบียนนักเรียน ครู => 30 ตุลาคม 2559
>> พิมพ์เอกสารการแข่งขัน => 1-2 พฤศจิกายน 2559
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 16-17 พฤศจิกายน 2559
>> ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน (ตรวจสอบแก้ไขภายใน 3 วัน)
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

1. รายชื่อผู้ดูแลระบบระดับสหวิทยาเขต ในการลงทะเบียนโรงเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
2. รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 138
จำนวนทีม 989
จำนวนนักเรียน 2,466
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,432
จำนวนกรรมการ 801
ครู+นักเรียน 3,898
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,699
ประกาศผลแล้ว 188/256 (73.44%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 16
สัปดาห์ที่แล้ว 71
เดือนนี้ 4
เดือนที่แล้ว 287
ปีนี้ 291
ทั้งหมด 95,052