เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(กลองยาว)
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 ต.ค. 2559
18 ต.ค. 2559
19 ต.ค. 2559
20 ต.ค. 2559
21 ต.ค. 2559
5 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

    ติดตามข่าวสารหน้าเว็บตลอดเวลา  http://central66.sillapa.net/sp-center/  
 
 การพิมพ์เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
(ระดับเขตพื้นที่) ของครู/นักเรียน/กรรมการตัดสิน สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
  การแข่งขันการสร้างการ์ตูน แอนิเมชั่น (2D Animation) ชั้น ม.1-3
1.  ให้ผู้เข้าแข่งขัน เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้มาเอง
          1. ไมโครโฟน
          2. หูฟัง
          3. ดินสอ, ยางลบ
          4. กระดาษ
2.  กำหนดให้ใช้ทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมให้ แต่สามารนำไปเพิ่มเติม ปรับแต่ง แก้ไข
ได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อน
 
 
การรายงานตัวและสถานที่แข่งขันคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559  ณ  โรงเรียนสระแก้ว
1. การแข่งขันคอมพิวเตอร์

     รายงานตัว  ภาคเช้า  เวลา 08.00 - 08.30 น.  ณ อาคาร 5 โรงเรียนสระแก้ว
                    ภาคบ่าย เวลา 12.00 - 12.30 น.  ณ อาคาร 5 โรงเรียนสระแก้ว
     *** ผู้เข้าแข่งขันให้นำหูฟังมาด้วย *** รายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้

2. ภาษาต่างประเทศ (ประกวดพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน)
   รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ อาคาร 4  ห้อง 422,423 โรงเรียนสระแก้ว

ตารางการแข่งขันคอมพิวเตอร์
กิจกรรม เวลา ห้อง
ภาคเช้า    
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 (1-40)
09.00-10.00 น. 521
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 (41-54)
09.00-10.00 น. 523
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ป.4-ป.6 (26-32)
09.00-11.00 น. 523
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ป.4-ป.6 (1-25)
09.00-11.00 น. 524
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) ม.1-ม.3 (1-7)
09.00-13.00 น. 527
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) ป.4-ป.6 (1-6)
09.00-13.00 น. 527
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์  ม.1-ม.3 (1-3)
09.00-13.00 น. 527
การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภทText Editor ม.1-ม.3 (1)
09.00-11.00 น. 528
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ม.1-ม.3 (1-17)
09.00-11.00 น. 528
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (1-3)
09.00-11.00 น. ห้องโสตฯ
ภาคบ่าย    
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ
(Presentation) ป.4-ป.6 (1-40)
13.00-15.00 น. 521
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ
(Presentation) ป.4-ป.6 (41-59)
13.00-15.00 น. 523
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (1-8)
13.00-15.00 น. 524
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท
Web Editor ป.4-ป.6 (1-9)
13.00-15.00 น. 528
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท
Web Editor ม.1-ม.3 (1-5)
13.00-15.00 น. 528
 
  แจ้งเลื่อนเวลาการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและบินไกล ชั้น ม.1-3 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 09.00 น.  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่แข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
-ดนตรีไทยและขับร้อง/วงดนตรีไทย/
กลองยาว
19 ต.ค. 59 09.00 ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว
-ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 18 ต.ค. 59 09.00    ห้องประชุมบรรณสาร
-วงเครื่องลม(Wind Ensemble) 20 ต.ค. 59 09.00
หอประชุมบุนนาค
(รวมใจภักดิ์)
-วงดนตรีลูกทุ่ง 20 ต.ค. 59 09.00
หอประชุมบุนนาค
(รวมใจภักดิ์)
-วงดนตรีสตริง 20 ต.ค. 59 13.00
หอประชุมบุนนาค
(รวมใจภักดิ์)
-ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-3 19 ต.ค. 59 09.00 ห้องประชุมบรรณสาร
-ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 19 ต.ค. 59 09.00
หอประชุมบุนนาค
(รวมใจภักดิ์)
-ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ป.1-6/ม.1-3 19 ต.ค. 59 13.00 ห้องประชุมบรรณสาร
-ขับร้องเพลงสากล ป.1-6/ม.1-3 17 ต.ค. 59 09.00 ห้องประชุมบรรณสาร
นาฏศิลป์ 18 ต.ค. 59 09.00 ร.ร. อนุบาลวัดสระแก้ว
ทัศนศิลป์ 19 ต.ค.59 09.00 ร.ร. อนุบาลวัดสระแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 17 ต.ค. 59 09.00 ร.ร. อนุบาลวัดสระแก้ว
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 17 ต.ค. 59 09.00 ร.ร.อนุบาลวังน้ำเย็น
มิตรภาพที่ 179
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 พ.ย. 59 09.00 ร.ร. สระแก้ว
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนรวม) 18 ต.ค. 59 09.00 ร.ร. อนุบาลเมืองสระแก้ว
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่แข่งขัน  
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตามชั้น ป.1-3
/ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-6
17ต.ค.59    09.00 
ร.ร.อนุบาลเมือง         สระแก้ว           
หอประชุมบุญนาค
(รวมใจภักดิ์)
อาคารเอนกประสงค์
(รวมใจภักดิ์)
การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)
ชั้น ป.4-6/ม.1-3
21 ต.ค.59 09.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
แข่งขันเครื่องร่อนประเภท
ร่อนนาน
ชั้น ป.4-6
18 ต.ค. 59 09.00 หอประชุมบุญนาค
(รวมใจภักดิ์)
เครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน/บินไกล
ชั้น ม.1-3
18 ต.ค. 59 13.00 หอประชุมบุญนาค
(รวมใจภักดิ์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 18 ต.ค. 59 09.00 ร.ร.อนุบาลเขาฉกรรจ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 ต.ค. 59 09.00 ร.ร.บ้านหนองเตียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
-แอโรบิค 19 ต.ค. 59 09.00
อาคารเอนกประสงค์
(รวมใจภักดิ์)
-ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 19 ต.ค. 59 09.00 ร.ร. อนุบาลเมืองสระแก้ว
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
-หนังสือเล่มเล็ก 18 ต.ค. 59 09.00 ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว
-ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 18 ต.ค. 59 09.00 ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว
-ลูกเสือ 17 ต.ค. 59 09.00 ร.ร.บ้านเขามะกา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      
-การงานอาชีพ 17 ต.ค. 59 09.00 ร.ร.อนุบาลเขาฉกรรจ์
-หุ่นยนต์ 17 ต.ค. 59 09.00 ร.ร.อนุบาลเขาฉกรรจ์
-คอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 59 09.00 ร.ร.สระแก้ว
 
  แจ้งเปลี่ยนวันแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ชั้น ป.4-6/ม.1-3 จากเดิมแข่งขันวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนเป็นวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
การลงทะเบียนสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 26-30 ก.ย.59
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข => 4-6 ต.ค.59
>> ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 30 ก.ย.59
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 17 ต.ค. - 5  พ.ย.59
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 18 ต.ค. - 10 พ.ย.59
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>1 พ.ย.59

>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09:30 น.
กำหนดการรับสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
กำหนดรับสมัครแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบเว็ปไซด์ ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันในครั้งนี้ได้
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09:14 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 162
จำนวนทีม 2,883
จำนวนนักเรียน 5,827
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,153
จำนวนกรรมการ 977
ครู+นักเรียน 9,980
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,957
ประกาศผลแล้ว 212/256 (82.81%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 29
สัปดาห์ที่แล้ว 332
เดือนนี้ 6
เดือนที่แล้ว 844
ปีนี้ 850
ทั้งหมด 201,560