หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 29 24 82.76% 3 10.34% 1 3.45% 1 3.45% 29
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 40 23 57.5% 9 22.5% 6 15% 2 5% 40
3 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 29 23 79.31% 4 13.79% 1 3.45% 1 3.45% 29
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 34 21 63.64% 5 15.15% 6 18.18% 1 3.03% 33
5 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 26 19 73.08% 4 15.38% 3 11.54% 0 0% 26
6 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 32 18 56.25% 8 25% 5 15.63% 1 3.13% 32
7 โรงเรียนบ้านพระปรง 35 17 48.57% 12 34.29% 2 5.71% 4 11.43% 35
8 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 33 16 48.48% 8 24.24% 7 21.21% 2 6.06% 33
9 โรงเรียนบ้านบุสูง 23 16 69.57% 5 21.74% 2 8.7% 0 0% 23
10 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 25 13 52% 8 32% 4 16% 0 0% 25
11 โรงเรียนวัดโคกอุดม 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
12 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 27 12 44.44% 5 18.52% 4 14.81% 6 22.22% 27
13 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 13 11 84.62% 0 0% 1 7.69% 1 7.69% 13
15 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
16 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 17 10 58.82% 6 35.29% 0 0% 1 5.88% 17
17 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 15 10 71.43% 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 14
18 โรงเรียนบ้านวังรี 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
20 โรงเรียนอนุบาลนาดี 17 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
21 โรงเรียนบรรหารวิทยา 16 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
23 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 13 9 69.23% 0 0% 3 23.08% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
25 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
26 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 15 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 4 26.67% 15
27 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
28 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 13 7 53.85% 0 0% 4 30.77% 2 15.38% 13
29 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 16 6 37.5% 6 37.5% 4 25% 0 0% 16
30 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านเขาด้วน 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
34 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 15 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 5 33.33% 15
36 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านหินเทิน 13 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 6 46.15% 13
39 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านขุนศรี 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านหนองแหน 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนวัดเกาะแดง 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
44 โรงเรียนบ้านโคกกระจง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านคลองร่วม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
47 โรงเรียนวัดปากแพรก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนบ้านโคกสั้น 13 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 13
49 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านชำโสม 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านเขาปูน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนบ้านโนนสูง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนบ้านทับลาน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
59 โรงเรียนวัดหาดสูง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนวัดสารวนาราม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านกม.๘๐ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
68 โรงเรียนวัดรัตนชมภู 11 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
69 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านท่าอุดม 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนเจียหมิน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 28 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
73 โรงเรียนบ้านกระเดียง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดวังหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 9 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนบ้านหนองหอย 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
78 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
79 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดตันทาราม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านวังกวาง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
85 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
86 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
87 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านโคกหอม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดย่านรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดเนินสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนเทศบาล1(กบินทร์ราษฎร์อำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านเขากระแต 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
98 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านคลองระกำ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
105 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านทด 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
108 โรงเรียนบ้านหนองโดน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]