เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
11 พ.ย. 2559
14 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 ขอตัวแทนแข่งขันระดับภาคฯเข้าไปตรวจสอบ
รายชื่อเด็กและครูที่เว็บไซต์

http://www.central66.sillapa.net/sp-center/
เปิดการแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว 
ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559
โดยใช้ Username และ Password เดียวกับระดับเขตพื้นที่ฯ
โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัว
และอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน
ในวันที่
1 ธันวาคม 2559

สอบถามปัญหา นายปรัชญา อาษา 080780980

  Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบห
นังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอนระดับภาค
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน(นักเรียน)
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
 
 
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน
 
       ตามที่มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือที่ ศธ 04188/พิเศษ ถึงแนวปฏิบัติการจัดงาน ทางผู้จัดงานขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมแข่งให้เหมาะสมกับแนวปฏิบัติฯ ดังนี้
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ > 9-11 พฤศจิกายน 2559 (กิจกรรมทางวิชาการ)
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ > 14-16 พฤศจิกายน 2559 (กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานรื่นเริง)

ประกาศผลเป็นทางการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ > 23 พฤศจิกายน 2559
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ > 23 พฤศจิกายน 2559
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค > 24 พฤศจิกายน 2559

     โรงเรียนสามารถตรวจสอบรายการแข่งขัน วันเวลาและสถานที่ ได้ที่หัวข้อ "ตารางการแข่งขัน" 
 
 
 
 กรณีที่โรงเรียนประสงค์จะเปลี่ยนตัว/แก้ไขชื่อสกุล/เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
(ทั้งครูและนักเรียน) งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
จะต้องทำหนังสือมายื่น ณ จุดแข่งขันเท่านั้น
หากส่งพ้นกำหนดจากเวลาแข่งขัน จะยึดตามข้อมูลเดิมหรือ
ตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

>> ตัวอย่างหนังสือเปลี่ยนตัว/แก้ไขชื่อสกุล/เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน <<
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว
ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16 (หน้าที่ 3) 

*ใช้เกณฑ์ตามประกาศงานศิลปหัตถกรรม ครั้ง 65 ปีการศึกษา 2558
>>ประกาศ การจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558<<
 
 
 รายการแข่งขันเกี่ยวกับสาระคอมพิวเตอร์
ทางผู้จัดการแข่งขันได้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ windown 7 32 bit เท่านั้น
จึงขอให้ทีมที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ดังนี้
1. โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน (ใส่แผ่น DVD หรือ Flash Drive) โดยผู้เข้าแข่งขันต้องทำการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันด้วยตัวเอง
2. หูฟังและไมค์ ที่ใช้ในการบันทึกเสียง หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

*หมายเหตุ ทีมที่เข้าแข่งขันต้องถึงสถานที่จัดการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเวลาแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงโปรแกรมและทดสอบเสียง
สอบถาม นายปรัชญา 080-7809808
 
 
 แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขันรายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ลูกเสือ-สภานักเรียน)

ตามที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบฯ 
เป็นสนามแข่งขันฯนั้น
ขอเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันเป็นโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย
 
   เรื่อง  ชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงสากล เพลงลูกกรุง และเพลงพระราชนิพนธ์
       เรียน ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ/กลุ่มโรงเรียน/ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครูผู้ฝึกสอน
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯดนตรี เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ขอแจ้งไปยังกลุ่มโรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขันของ สพฐ. สาระฯดนตรี ดังนี้
     1. การแข่งขันขับร้องเพลงทุกประเภท ทุกช่วงชั้น ขอให้ครูผู้ฝึกสอนจัดเตรียมเนื้อร้องให้กรรมการจำนวน 3 ชุด ระบุชื่อ-นามสกุลของนักเรียน ชื่อสถานศึกษา ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน และเนื้อร้อง
     2. ให้ครูผู้ฝึกสอนเตรียมดนตรีที่จะใช้ร้องประกวดมาด้วยตนเอง โดยใส่มาใน Flash drive หรือ CD
โดยดนตรีที่ใช้ต้องเป็นไฟล์เพลงที่ตัด Guide Melody หากไม่ปฏิบัติตามทางกรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้ ทั้งนี้ ทางผู้จัดงานจะมี karaoke ให้ 2 ชุดสำรองให้กรณีเกิดปัญหา
     3. เนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรายการจำนวนมากและหลายช่วงชั้น เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่มีจำกัด ทางกรรมการจึงกำหนดให้
รายการขับร้องเพลงลูกกรุง เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยลูกทุ่ง ร้องไม่เกินท่อน Hook แรก ส่วนรายการร้องเพลงสากลให้ร้องจนจบเพลง ทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา
     4. การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งทุกช่วงชั้น ให้ปฏิบัติตามข้อ 3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน เพลงที่ใช้ในการประกวด 1 เพลง โดยผู้ร้องเลือกมาเอง
เป็นเพลงลูกทุ่งตามต้นฉบับเท่านั้น ทั้งนี้ ความหมายของลูกทุ่งตามต้นฉบับ คือ เพลงลูกทุ่งที่มีการขับร้องโดยเน้นการเอื้อนของเสียงเป็นหลัก โดยคำร้องจะเป็นคำไทยแท้ไม่ใช่คำสมัยใหม่ ดนตรีเน้นความเป็นไทย ไม่ออกไปทางลูกทุ่งเพื่อชีวิต และเป็นดนตรีของศิลปินต้นฉบับเดิม เพราะในเพลงลูกทุ่ง 1 เพลงจะมีนักร้องร้องหลาย Version ให้เลือกเอาดนตรีของนักร้องต้นฉบับเพลงนั้น เช่น เพลงเอกลักษณ์ไทย นักร้องต้นฉบับคือพุ่มพวง ดวงจันทร์ เพลงล่องเรือหารัก นักร้องต้นฉบับคือ ยอดรัก สลักใจ ส่วนบทเพลงลูกทุ่งที่ไม่สามารถใช้ประกวดได้คือ เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต เช่น เพลงรอเพราะรัก  ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน เช็คเรทติ้ง เป็นต้น ทั้งนี้ หากผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์อาจถูกตัดคะแนนหรือถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันตามความเห็นของคณะกรรมการได้ หากท่านไม่แน่ใจว่าเพลงลูกทุ่งที่จะนำมาประกวดถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ สอบถามได้ที่ นายทินกร เณรตาก้อง ประธานกรรมการตัดสิน โทรศัพท์ 094-7276888
     5. กรณีที่เกิดความผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มใหม่ได้ ทั้งนี้ต้องร้องไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนื้อร้องท่อนที่ 1 หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด และกรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด
 
 

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

1. ปฐมวัย คลิกที่นี่
2. ภาษาไทย คลิกที่นี่ (แก้ไข ลบบรรทัด ป.1-3 ออก ในหน้า 7 ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)
3. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ (แก้ไข คณิตคิดเร็ว หน้า 24-25 ณ วันที่ 6 ก.ย. 59)
4. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
5.นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่ (แก้ไข ตัดข้อความ ไม่ให้ติดที่ลำดัวเครื่องบิน หน้า 46 ณ วันที่ 14 ก.ย. 59)
6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่ (แก้ไข วันที่ 24 ส.ค. 59)
7. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่
8. ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) คลิกที่นี่ (แก้ไข รายการที่16,แก้ไขหน้า 48 ยะวาเก่า ณ วันที่ 22 ส.ค. 59)
9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ ) คลิกที่นี่ (แก้ไขคอมพิวเตอร์ แนวการดำเนินงานของกรรมการ ระดับภาค ณ วันที่ 31 ต.ค. 59) 
10. หุ่นยนต์ คลิกที่นี่ 
11. ภาษาต่างประเทศ   คลิกที่นี่ (แก้ไข การพูดเพื่ออาชีพ หน้า 5-6  ณ วันที่ 21 ก.ย. 59)
12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คลิกที่นี่  (แก้ไข หน้าที่ 24 สภานักเรียน ณ วันที่ 1 ก.ย. 59)
13. ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม คลิกที่นี่ (แก้ไข paint หน้า 27 ณ วันที่ 7 ก.ย. 59)
14. การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ คลิกที่นี่ (แก้ไข ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)

 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 118
จำนวนทีม 1,378
จำนวนนักเรียน 3,076
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,993
จำนวนกรรมการ 940
ครู+นักเรียน 5,069
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,009
ประกาศผลแล้ว 195/195 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 21
สัปดาห์ที่แล้ว 254
เดือนนี้ 2
เดือนที่แล้ว 628
ปีนี้ 630
ทั้งหมด 141,150