หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน 0 0 0
2 002 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 5 21 9
3 005 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 0 0 0
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 4 12 8
5 004 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 9 36 11
6 008 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 2 2 2
7 007 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 2 3 2
8 012 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 3 18 3
9 013 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 5 8 8
10 014 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 0 0 0
11 016 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 0 0 0
12 017 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 4 7 6
13 019 โรงเรียนวัดจันทร์ 0 0 0
14 024 โรงเรียนวัดซองพลู 0 0 0
15 025 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 15 45 24
16 026 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 0 0 0
17 027 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 2 4 3
18 029 โรงเรียนวัดบางระโหง 14 29 21
19 028 โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 3 2
20 031 โรงเรียนวัดปราสาท 0 0 0
21 032 โรงเรียนวัดปากน้ำ 2 4 3
22 033 โรงเรียนวัดฝาง 1 3 2
23 034 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 17 38 28
24 035 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 2 23 4
25 036 โรงเรียนวัดสำโรง 1 5 2
26 021 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 7 17 11
27 022 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 0 0 0
28 020 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 6 7 6
29 023 โรงเรียนวัดโชติการาม 0 0 0
30 037 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 15 25 18
31 038 โรงเรียนวันจันทร์ 0 0 0
32 039 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 17 49 28
33 040 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 8 22 10
34 041 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 21 114 42
35 042 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 5 2
36 018 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ 0 0 0
37 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 6 19 12
38 003 โรงเรียนการัญศึกษา 0 0 0
39 015 โรงเรียนประสาทวิทยา 0 0 0
40 030 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ 0 0 0
41 043 โรงเรียนวัดแคนอก 1 10 2
42 010 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 0 0 0
43 011 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 11 18 13
รวม 182 547 282
829

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]