เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 พ.ย. 2559
9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
11 พ.ย. 2559
22 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
ตามที่ สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่าง
วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2559 ตามมติที่ประชุมประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.ลพบุรี เขต 1  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ให้งดกิจกรรมการแข่งขัน
บางรายการเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ เรือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ที่ ทาง สพฐ. ได้แจ้งกำหนดแนวปฏิบัติ ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04188/พิเศษ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 หากมีการเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน ในระดับภาคจะขอหารือผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง
สพป.ลพบุรี จึงของดรายการแข่งขันบางรายการในระดับเขตพื้นที่ ตามหนังสือ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04129/4684 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดังนี้
1. วิทยาศาสตร์                                  จำนวน 2 รายการ
2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      จำนวน 8 รายการ
3. สุขศึกษาและพลศึกษา                    จำนวน 2 รายการ
4. ศิลปะ - ดนตรี                                จำนวน 50 รายการ
5. ศิลปะ - นาฏศิลป์                            จำนวน 10 รายการ
6. เรียนร่วม - ภาษาไทย                      จำนวน 10 รายการ
7. เรียนร่วม - ศิลปะ                            จำนวน 11 รายการ
8. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น           จำนวน 2 รายการ
 
  >>ประชาสัมพันธ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครังที่  66  ปีการศึกษา  2559 =>  20 - 31  สิงหาคม  2559
>>โรงเรียนคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน => 1-30 กันยายน  2559
>>ประชุมผู้ดูแลระบบของกลุ่มโรงเรียนและผู้ดูแลระบบของศูนย์วิชาการ  กำหนดรหัสกลุ่มโรงเรียน  และรหัสโรงเรียนในกลุ่ม => 26  กันยายน  2559
>>กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่=>  8-10 ตุลาคม  2559
>>ผู้ดูแลระบบกลุ่มโรงเรียนกำหนดโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนในแต่ละสาระ/กิจกรรม =>  10-11 ตุลาคม  2559
>>โรงเรียนลงทะเบียนตัวแทนกลุ่มโรงเรียนที่โรงเรียนตนเองได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นภายใน=>  12  ตุลาคม  2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน  ครู  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา=>  1-4  พฤศจิกายน  2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ => 5-6 พ.ย. 2559
>>พิมพ์เอกสารการแข่งขัน  พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 7 พ.ย. 2559

>>การแข่งขันระดับเขตพื้นที่  => 8-11 พ.ย. 2559
>>ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่(รอบแรก)  => 14 พ.ย. 2559
>>พิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ (โรงเรียนพิมพ์ได้เองจากหน้าเว็บเขตพื้นที่) => 14 - 24 พ.ย. 2559
>>แข่งขันเพิ่มเติมตามรายการที่งดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่(รอบสอง) =>  22 พ.ย. 2559
>>โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของการเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค => ก่อน 24 พ.ย. 2559
>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 24 พ.ย. 2559

>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 203
จำนวนทีม 1,731
จำนวนนักเรียน 3,774
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,399
จำนวนกรรมการ 942
ครู+นักเรียน 6,173
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,115
ประกาศผลแล้ว 206/254 (81.10%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 13
สัปดาห์ที่แล้ว 31
เดือนนี้ 9
เดือนที่แล้ว 170
ปีนี้ 179
ทั้งหมด 160,110