หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 9 10 10
2 004 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 40 103 62
3 006 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 6 16 8
4 005 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 1 1 1
5 013 โรงเรียนบางพะเนียง 2 4 2
6 014 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 15 29 23
7 015 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 0 0 0
8 016 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 3 11 6
9 019 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 18 39 30
10 020 โรงเรียนบ้านคลองสอง 3 12 7
11 021 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 40 63 44
12 023 โรงเรียนบ้านชำขวาง 3 20 8
13 032 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 13 28 21
14 033 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 30 110 45
15 024 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 9 19 15
16 025 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 18 43 22
17 026 โรงเรียนบ้านท่าคาน 1 3 2
18 027 โรงเรียนบ้านท่าซุง 13 51 26
19 028 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 16 31 26
20 030 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4 11 5
21 031 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 6 9 6
22 029 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 7 7 7
23 035 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 4 13 4
24 037 โรงเรียนบ้านนา 11 27 21
25 036 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 7 13 10
26 039 โรงเรียนบ้านปรือวาย 7 8 8
27 040 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 5 10 9
28 046 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 22 60 39
29 045 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 3 24 8
30 047 โรงเรียนบ้านยางแดง 3 9 6
31 048 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 16 48 31
32 050 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 42 109 55
33 051 โรงเรียนบ้านวังคู 2 3 3
34 052 โรงเรียนบ้านวังหิน 22 35 27
35 053 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 12 30 18
36 054 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 18 36 27
37 055 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 7 21 12
38 056 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 13 22 19
39 057 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 15 40 25
40 058 โรงเรียนบ้านหนองคอก 18 52 33
41 059 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 5 7 6
42 060 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 24 71 35
43 061 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 32 72 44
44 062 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 4 8 7
45 063 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 0 0 0
46 064 โรงเรียนบ้านหนองยาง 33 69 48
47 065 โรงเรียนบ้านหนองสทิต 9 15 7
48 066 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 2 2
49 069 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 12 22 18
50 070 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 3 11 5
51 067 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 8 4
52 071 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 13 8
53 077 โรงเรียนบ้านหินแร่ 31 91 53
54 072 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำทรัพย์ 0 0 0
55 073 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 5 17 7
56 074 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 5 9 8
57 076 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 3 8 6
58 075 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 13 29 17
59 079 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 6 11 7
60 081 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 7 11 9
61 080 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 16 40 26
62 082 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 7 10 9
63 017 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 3 3 3
64 018 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 33 95 56
65 034 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 22 49 35
66 038 โรงเรียนบ้านเนินไร่ 3 7 3
67 041 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 30 67 48
68 078 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 20 56 39
69 022 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 2 3 3
70 044 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 3 3 3
71 043 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 2 13 5
72 042 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 17 29 22
73 049 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 7 12 8
74 087 โรงเรียนราษฎรนุกูล 0 0 0
75 089 โรงเรียนวัดกกสับ 0 0 0
76 090 โรงเรียนวัดก้อนแก้ว 0 0 0
77 094 โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 4 13 6
78 095 โรงเรียนวัดคูมอญ 5 5 5
79 097 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 15 22 18
80 098 โรงเรียนวัดชายเคือง 3 3 3
81 099 โรงเรียนวัดชำป่างาม 22 45 34
82 100 โรงเรียนวัดดงยาง 4 11 7
83 101 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 1 1 1
84 102 โรงเรียนวัดดอนทอง 10 22 15
85 103 โรงเรียนวัดดอนท่านา 6 7 7
86 104 โรงเรียนวัดต้นตาล 12 23 13
87 106 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 17 33 27
88 108 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 6 12 10
89 107 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 9 11 10
90 105 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 70 185 118
91 110 โรงเรียนวัดธารพูด 6 12 9
92 111 โรงเรียนวัดนาน้อย 8 8 8
93 112 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 15 25 18
94 113 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 0 0 0
95 115 โรงเรียนวัดบางกระดาน 2 0 0
96 114 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 14 37 15
97 116 โรงเรียนวัดบางคา 2 4 3
98 117 โรงเรียนวัดบางตลาด 8 27 13
99 118 โรงเรียนวัดบางโรง 11 17 14
100 121 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 7 16 11
101 119 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 5 12 9
102 120 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง 2 3 3
103 122 โรงเรียนวัดปากน้ำ 18 22 17
104 126 โรงเรียนวัดพงษาราม 10 21 15
105 127 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 5 8 6
106 128 โรงเรียนวัดลำมหาชัย 5 11 7
107 129 โรงเรียนวัดวังกะจะ 1 4 4
108 130 โรงเรียนวัดวังเย็น 16 29 19
109 131 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 14 29 14
110 132 โรงเรียนวัดสนามช้าง 1 6 2
111 133 โรงเรียนวัดสระสองตอน 7 9 8
112 135 โรงเรียนวัดสะแกงาม 2 4 3
113 136 โรงเรียนวัดสามแยก 5 5 5
114 137 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 7 11 9
115 142 โรงเรียนวัดหนองบัว 5 12 8
116 143 โรงเรียนวัดหนองปรือ 0 0 0
117 144 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 10 26 10
118 141 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 14 55 26
119 146 โรงเรียนวัดหนองเสือ 18 36 26
120 147 โรงเรียนวัดหนองแหน 11 27 15
121 145 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 3 29 6
122 148 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 18 29 19
123 150 โรงเรียนวัดหัวสวน 2 6 0
124 151 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 18 42 29
125 149 โรงเรียนวัดหัวไทร 3 6 4
126 152 โรงเรียนวัดหินดาษ 18 46 28
127 092 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 0 0 0
128 091 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 15 37 26
129 109 โรงเรียนวัดเทพนาราม 3 7 4
130 139 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 13 31 17
131 138 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 12 22 19
132 123 โรงเรียนวัดแปลงยาว 3 4 3
133 140 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 7 13 12
134 153 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 0 0 0
135 154 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 1 2 1
136 093 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 30 76 44
137 096 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 8 18 12
138 155 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 0 0 0
139 125 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 7 13 11
140 124 โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 1 1 1
141 156 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 30 100 55
142 157 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 2 8 4
143 158 โรงเรียนสามร่ม 6 18 10
144 159 โรงเรียนสียัดพัฒนา 10 76 28
145 160 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ 0 0 0
146 162 โรงเรียนสุวรรณคีรี 14 21 20
147 164 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1 2 2
148 165 โรงเรียนห้วยตะปอก 7 29 11
149 168 โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 15 67 29
150 163 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 16 41 29
151 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 4 8 6
152 011 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 11 16 15
153 084 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 0 0 0
154 086 โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 0 0 0
155 002 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 14 45 18
156 003 โรงเรียนดาราจรัส 8 27 9
157 012 โรงเรียนธีราวิทยา 12 23 15
158 083 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 10 35 19
159 085 โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 10 17 10
160 088 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 0 0 0
161 161 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 10 21 14
162 166 โรงเรียนอนันต์วิทยา 0 0 0
163 167 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 4 6 4
164 068 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 24 14
165 007 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 17 28 21
166 008 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 21 35 30
167 009 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 6 11 6
รวม 1663 3950 2458
6408

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางนงลักษณ์ โฉมศรี โทร 0884422682 E Mail : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]