หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 22 พ.ย. 2559 13.00 น. -16.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ใต้ถุนอาคารใหม่ 18 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ใต้ถุนอาคารใหม่ 18 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ใต้ถุนอาคารใหม่ 18 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ศูนย์เทคโนโลยีฯ 18 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ศูนย์เทคโนโลยีฯ 18 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีใหญ่ 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น. (หลังการแข่งขันขับขานประสานเสียง)
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เวทีใหญ่ 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 23 พ.ย. 2559 09.00 น.-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางนงลักษณ์ โฉมศรี โทร 0884422682 E Mail : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]