เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
3 พ.ย. 2559
4 พ.ย. 2559
5 พ.ย. 2559
6 พ.ย. 2559
7 พ.ย. 2559
9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
22 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 

การเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันคนใหม่แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ หรือโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระเป็นผู้พิจารณา

 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
การพิมพ์เกียรติบัตร
โรงเรียนตรวจสอบชื่อ - นามสกุล นักเรียนและครูให้ถูกต้องก่อนเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร หากมีการแก้ไขติดต่อ admin  ถ้าเกินเวลาจะไม่สามารถแก้ไขได้
เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 
วันศุกร์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
การพิมพ์บัตรประจำตัว
ในระดับเขตพื้นที่ : ไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัว
วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 12:22 น.
ประกาศ : วันแข่งขัน และสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ปี 59
กิจกรรม วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
คณิตศาสตร์ 3 พ.ย. 59 รร.ชุมชนบ้านบางเสร่
ภาษาไทย 4 พ.ย. 59 รร.วัดหนองเกตุน้อย
ปฐมวัย 5 พ.ย. 59 รร.อนุบาลบางละมุง
วิทยาศาสตร์ 5-6 พ.ย. 59 รร.บ้านเนินพลับหวาน
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ 6-7 พ.ย. 59 รร.บ้านเนินพลับหวาน
ภาษาต่างประเทศ 9 พ.ย. 59 รร.ธัมมสิริศึกษา สัตหีบ
การงานอาชีพ 10 พ.ย. 59 รร.บ้านุท่งคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9-10 พ.ย. 59 รร.บ้านุท่งกราด
สุขศึกษาและพลศึกษา 16 พ.ย. 59 รร.บ้านชากยายจีน
การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม/เรียนร่วม) 17 พ.ย. 59 รร.วัดนาพร้าว
ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี 17-18 พ.ย. 59 รร.สุทธาวาส
สังคมศึกษาฯ 22 พ.ย. 59 รร.วัดโป่ง
 
วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 12:21 น.
ศึกษานิเทศก์ ผู้ดำเนินการแข่งขัน
โรงเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสาระ/กิจกรรม
ที่ กิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์
1 สุขศึกษาและพลศึกษา นางพัชรา  บุรีเทศน์ 081-5720830
2 การศึกษาพิเศษ นางสาวกรุณา  ภิรมย์ธรรม 081-3628705
3 ภาษาไทย นางสาวศรีวิน  ธรรมรังรอง 087-6040471
4 ปฐมวัย นางวีรยา  ทองเกลี้ยง 085-3987650
5 วิทยาศาสตร์ นางปราญชลี  มโนเรือง
นางเตือนใจ  ดวงละม้าย
061-3237974
088-2130717
6 คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์ ดร.ธนกฤตย์  มงคลวงษ์ 089-3223310
7 นาฏศิลป์ นายธนกร  ทองเลิศ 087-1492427
8 ทัศนศิลป์ นางส่งศรี  นาถมทอง 098-1719315
9 ดนตรี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กลองยาว) นางวีรยา  ทองเกลี้ยง 085-3987650
10 สังคมศึกษาฯ นายประสพ  ศรีสมบูรณ์ 091-9477534
11 กอท. นางปรียานุช  ศุขบุญมาก 081-5756698
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ว่า ร.ต.อรพงษ์  อาษาเอื้อ 083-1164423
13 คณิตศาสตร์ นางมุกดา  อามาลีนา 086-9433160
14 ภาษาต่างประเทศ นายสุขสันต์  สายงาม 086-6637456
วันจันทร์ ที่ 03 ตุลาคม 2559 เวลา 10:58 น.
กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 สพป.ชลบุรี 3
** เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 10 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. (โรงเรียนที่เข้าแข่งขันในครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ใช้รหัสเดิมในการเข้าสมัครแข่งขัน โรงเรียนที่ไม่มีรหัสติดต่อขอรหัสผ่านได้ที่ ศน.ษมาพร  ศรีอิทยาจิต 095-3922-764)

** ประกวด/แข่งขัน ในช่วงวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2559 (กำหนดการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
วันอังคาร ที่ 06 กันยายน 2559 เวลา 08:47 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 139
จำนวนทีม 3,416
จำนวนนักเรียน 7,525
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,966
จำนวนกรรมการ 1,149
ครู+นักเรียน 12,491
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,640
ประกาศผลแล้ว 223/223 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 10
สัปดาห์ที่แล้ว 115
เดือนนี้ 3
เดือนที่แล้ว 233
ปีนี้ 236
ทั้งหมด 256,598