เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 พ.ย. 2559
6 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เอกสารการเปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน 
1. เอกสารเปลี่ยนตัวครู changeTeacher.docx  
2. เอกสารเปลี่ยนตัวนักเรียน changeStudent.docx 
 
  เว็บไซต์กิจกรรม การแข่งขัน งานศิลป ครั้งที่ 66 จังหวัด จันทบุรี 
สำหรับ กิจกรรม ระดับประถมศึกษา 
http://central66.sillapa.net/sp-center/  
 
 

ปฏิทินการทางานผู้ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกปีการศึกษา2559
16-18 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี

วันเดือนปี
กิจกรรม
10 พ.ย.59
ปิดประกาศการแก้ไขเปลี่ยนตัวให้โรงเรียนทราบแนวทาง และให้ download แบบฟอร์ม
10-18 พ.ย.59
บันทึกข้อมูลรายชื่อกรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน
19 พ.ย.59
โทรติดต่อเขตที่ยังไม่ได้โอนข้อมูลตัวแทนเขต
19 พ.ย.59
เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป Admin ระดับชาติ โอนข้อมูล จากเขตไปยังเว็บภาค ครั้งที่ 1
20 พ.ย.59
เปิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ครู ( Menu Center)
20 พ.ย.59
โทรติดตามเขตที่ยังไม่ได้โอนข้อมูลตัวแทนเขต
20 พ.ย.59
เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป Admin ระดับชาติ โอนข้อมูล จากเขตไปยังเว็บภาค ครั้งที่ 2
20 พ.ย.59
โทรติดตามเขตที่ยังไม่ได้โอนข้อมูลตัวแทนเขต
24 พ.ย.59
เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป Admin ระดับชาติ โอนข้อมูล จากเขตไปยังเว็บภาค ครั้งที่ 3
20-25 พ.ย.59
ตรวจสอบข้อมูลไฟล์เอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัวเปิดได้หรือไม่ ( Menu Center)
20-25 พ.ย.59
แจ้งให้โรงเรียน ทราบถึงเอกสารที่เปิดไม่ได้ และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู
25 พ.ย. 59
ประชุมคณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลประจำสถานที่แข่งขัน
25 พ.ย.59
เวลา 24.00 น. ปิดการแก้ไข ข้อมูล (Menu Center)
26-30 พ.ย.59
พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม แก้ไขการเปลี่ยนตัว นักเรียนครูทุกกิจกรรม
1 ธ.ค..59
ประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน
2 ธ.ค.59
พิมพ์รายชื่อกรรมการตัดสินเพื่อใช้ลงทะเบียนการประชุมกรรมการตัดสิน วันที่ 3 ธ.ค.59
3 ธ.ค.59

ประชุมชี้แจงกรรมการตัดสิน 2 เรื่อง
1.การให้คะแนน 3 ทีม ไปแข่งขันต่อระดับชาติ
2.เอกสารการแข่งขัน Doc1-5
3.กรรมการตัดสิน ลงนามในเอกสาร Doc7 ก่อนกลับ
 

3 ธ.ค.59
แก้ไขรายชื่อกรรมการตัดสิน ในระบบให้ถูกต้อง
4 ธ.ค.59
ตรวจสอบรายชื่อกรรมการตัดสินและ Download บัตรกรรมการตัดสินเป็นไฟล์ PDF ส่งให้โรงพิมพ์ ดำเนินการพิมพ์และตัด ส่งทีมงานก่อนวันที่ 6 ธ.ค.59
6 ธ.ค.59
เวลา 9.00-12.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกคะแนนและประกาศผลการแข่งขัน โดยมีคณะกรรมการบันทึกคะแนนทุกกิจกรรม เข้าร่วม
6 ธ.ค.59

เวลา 13.00-16.00 น. พิมพ์เอกสารการแข่งขัน แต่ละกิจกรรมประกอบด้วยเอกสารปะหน้าซองแบบHTML จำนวน 1 แผ่น
Doc1 ใบลงทะเบียนนักเรียนแบบPDF จำนวน 2 แผ่น
Doc2 ใบลงทะเบียนครูผู้สอนแบบPDF จำนวน 2 แผ่น
Doc3 ใบลงทะเบียนกรรมการตัดสินแบบPDF จำนวน 1 แผ่น แนวนอน

 

 

 
 

ตารางการเปลี่ยนสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปครั้งที่ 66 วันที่ 16  พ.ย. 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสนิคม

 
 

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่ สพป. ชลบุรี เขต 2

 
 

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66

 
 
การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้ โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน  ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มกราคม 2558 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง - แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันแบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน - คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน - คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน
 
  เอกสารการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู งานศิลปครั้งที่ 66   
  ตารางและแผนที่แข่งขันงานศิลปครั้งที่ 66 สพป.ชลบุรี เขต 2


 
 
  >> การแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน => 1 - 20  ต.ค. 59 สถานที่ กลุ่มโรงเรียน
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับประถมฯ => 21 - 23 ต.ค. 59  ในระบบ
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับขยายโอกาส => 24 - 25 ต.ค. 59  ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข => 26 - 27 ต.ค. 59  ในระบบ
>> ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 28 ต.ค. 59  ในระบบ

>> ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ฯ =>  31  ต.ค. 59 ห้องวิทยบริการ สพป.ชลบุรีเขต 2 เวลา 8.30 น.
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>  5 - 6 พ.ย. 59 สถานที่ ในระบบ
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 7 - 8 พ.ย. 59 ในระบบ
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 9 พ.ย. 59 ในระบบ

>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พ.ย. 2559  ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559 ในระบบ
>> แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559 ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559 ในระบบ
>> พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559 ในระบบ
>> การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559 ในระบบ

>> การแข่งขันระดับประเทศ ณ กทม.        => 29-31 ม.ค. 2559 ในระบบ
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 131
จำนวนทีม 1,336
จำนวนนักเรียน 3,084
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,916
จำนวนกรรมการ 884
ครู+นักเรียน 5,000
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,884
ประกาศผลแล้ว 206/206 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 14
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 54
สัปดาห์ที่แล้ว 45
เดือนนี้ 15
เดือนที่แล้ว 299
ปีนี้ 314
ทั้งหมด 205,147