เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
เว็บ ระดับภาค ประถมศึกษา
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
3 พ.ย. 2559
4 พ.ย. 2559
7 พ.ย. 2559
8 พ.ย. 2559
9 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
11 พ.ย. 2559
14 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งโรงเรียนให้เข้าระบบโรงเรียนและเพิ่มข้อมูลการติดต่อครูผู้ฝึกสอน
เพื่อให้กรรมการติดต่อในกรณีเร่งด่วน

 
 
   
 

ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องมือหนักมาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด

ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องมือหนัก* มาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ โดยทางคณะกรรมการจะไม่จัดเตรียมเครื่องไว้ให้

 คำอธิบายเพิ่มเติม 

เครื่องมือช่างที่อนุญาตให้นำเข้าไปในบริเวณพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ได้ คือ เครื่องมือ (Hand Tools) และ เครื่องมือวัด (Measuring Tools) เท่านั้น ส่วนเครื่องมือกล (Machine Tools) ทุกชนิด ห้ามเข้าพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด หากจำเป็นต้องใช้ผู้เข้าแข่งขันนำมา ไว้ให้ใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลาง และมีกรรมการควบคุมดูแลตลอดเวลา  ใช้ให้ถูกต้องและมีอุุปกรณ์สวมป้องกันเพื่อปลอดภัยเป็นสำคัญ

 เครื่องมือ (Hand Tools) เครื่องมือประเภทที่เรียกว่า แฮนด์ทูล (Hand tool) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับงานช่างทั่วไป มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีเครื่องจักรหรือกลไกทางกลอื่นมาบังคับ ช่างทุกคน ทุกประเภท หากขาดเครื่องมือนี้แล้ว ไม่อาจทำงานได้สำเร็จ

เครื่องมือวัด (Measuring Tools) 

ส่วนเครื่องมือกล (Machine Tools) ทุกชนิด ห้ามเข้าพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด หากจำเป็นต้องใช้ให้ผู้แข่งขันนำมาไว้ให้ใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลาง และมีกรรมการควบคุมดูแลตลอดเวลา  ใช้ให้ถูกต้องและ,มีอุุปกรณ์สวมป้องกันเพื่อปลอดภัยเป็นสำคัญ

การใช้งานประเภทนี้ ต้องมีต้นกำลังมาขับเคลื่อน มีทั้ง ชนิด ขนาด แตกต่างกัน รวมถึงใช้งานเบา หนัก ไม่เท่ากัน โดยส่วนมากจะเรียกชื่อตามลักษณะการใช้งาน แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด

1) เครื่องมือกล หรือ Machine Tools หมายถึง เครื่องมือที่ทำงานโดยอาศัยพลังงานจากไฟฟ้า เครื่องยนต์ หรือต้นกำลังอื่น ๆ ปกติจะมีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยมือ เช่น เครื่องกลึง เครื่องคว้านกระบอกสูบ เครื่องเจียระไนเพลาข้อเหวี่ยง สว่านแบบแท่น เลื่อยวงเดือน เป็นต้น

2)  เครื่องมือกลชนิดเคลื่อนย้ายได้ หรือ Portable Power Tools หมายถึง เครื่องมือกลขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่ได้ยึดติดแน่นอยู่กับที่ เช่น สว่านมือไฟฟ้า เลื่อยมือไฟฟ้า  เป็นต้น

 
 

แจ้งตัวแทน สพป.กรุงเทพมหานคร ทุกรายการ

เรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

ด้วยได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ดูแลระบบในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครับ ในเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
(1) กรณีแก้ไขชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขันหรือครูผู้ฝึกสอน
(2) กรณีผู้ฝึกสอนมิได้เป็นคุมนักเรียนมาแข่งขันตัวตนเอง
      แจ้งทางโรงเรียนที่เป็นตัวแทนให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่ทางโรงเรียนออกให้มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ จุดลงทะเบียนด้วย

ประกาศแจ้งจากการแข่งขันหุ่นยนต์

>> ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องมือหนักมาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด ... อ่านรายละเอียดข่าวสารการแข่งขัน 
ระดับ สพป. http://central66.sillapa.net/sp-center/

ประกาศแจ้งจากการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์

เรื่องคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน


 

admin Kru Aor Jessada


 

 
 

แจ้งตัวแทน สพป.กรุงเทพมหานคร ทุกรายการ

  บัดนี้ได้ถึงระยะที่ 2 วันเสาร์ที่ 26 ถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้เปิดระบบให้ทางโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตฯ ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถเข้าเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ ( คลิกที่นี่ ) หรือจะเข้าระบบโรงเรียน ( คลิกที่นี่ ) สำหรับการเข้าระบบโรงเรียนให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนใช้รหัสโรงเรียนและรหัสผ่านเดิม (เหมือนที่เคยใช้ในเว็บฯ ระดับเขตพื้นที่) 
  และขอประกาศให้โรงเรียนสามารถอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 (รูปถ่ายของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เข้าแข่งขันต้องอัพโหลดใหม่) โดยเข้าในระบบโรงเรียนของเวบไซต์ระดับภาค
  อนึ่ง ทาง Admin ระดับเขตทั้งสองคน ขอยุติบทบาทลงเพียงเท่านี้ หากเคยได้ล่วงเกินหรือทำอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย พบกันใหม่ในปีการศึกษาหน้า ติดตามข้อมูลการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ศิลปหัตถรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับ สพป. 

admin Jessada และ admin กฤติยา
 
 

แนวปฎิบัติในการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ทาง สพฐ.ได้กำหนดแนวทางการจัดงานรื่นเริง ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  โดยพิจารณา ตามรายละเอียดนี้ [คลิกที่นี่] 
admin Jessada
23 - Nov - 2016
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-------------------------------------------------------------

(1) การแข่งขันรายการ "โครงงานคุณธรรม" ทุกระดับชั้น ให้ส่งเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559***
(2) การแข่งขันรายการ "ภาพยนต์สั้น" ทุกระดับชั้น ให้ส่งผลงาน ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559***
สถานที่จัดส่ง : ศน.แกล้วกล้า  สีหนารถ สพป.จันทบุรี เขต 1 เลขที่ 1 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3776410 (ศน.แกล้วกล้า)
-------------------------------------------------------------------------
การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
-------------------------------------------------------------

(1) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์
***ให้ส่งเล่มโครงงานและเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : ศน.อัญชัญ  ชูช่วย สพป.จันทบุรี เขต 1 เลขที่ 1 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 082-5074974 (ศน.อัญชัญ)
---------------------------------
การแข่งขันหุ่นยนต์
---------------------------

แจ้งให้ตัวแทนเขตพื้นที่ที่รายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
(1) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
(2) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
(3) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
(4) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
(5) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
(6) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
**ให้ลงทะเบียนแข่งขันและฟังคำชี้แจงกติกาในวันที่ 16 ธ.ค.59 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป [หากไม่มารับฟังคำชี้แจงให้ถือว่ารับทราบกติกาและข้อตกลงการแข่งขันจะประท้วงหรือโต้แย้งใดๆอีกไม่ได้]
รายการแข่งขัน :
(1) การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
(2) การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
***ให้ส่งเล่มโครงงานและเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : ศน.อัญชัญ  ชูช่วย สพป.จันทบุรี เขต 1 เลขที่ 1 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 082-5074974 (ศน.อัญชัญ)
-----------------------------
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
---------------------------------
(1) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
(2) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
(3) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

(4) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
***
ให้ส่งเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : โรงเรียนยอแซฟวิทยา 113 ถนนศรีนวดิตถ์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ : 039-431232
 
 
รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระ
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.

 
กลุ่มสาระ ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
ปฐมวัย ศน.วรนุช  สายทอง 088-2194804
ภาษาไทย ศน.อรวรรณ สุพรรณพยัคฆ์
ศน.ขวัญใจ  คำรอด
086-3356078
081-2953746
คณิตศาสตร์ ศน.อาคม  ธนอุดมนาน 086-5737875
วิทยาศาสตร์/นักบินน้อย สพฐ. ศน.เพลินพิศ  กอบตระกูล 081-8648451
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศน.แกล้วกล้า  ศรีหนารถ 081-3776410
สุขศึกษาและพลศึกษา ศน.กุสุมา  วิเศษ 081-7232468
ศิลปะ(ทุกรายการ)/ กลองยาว ศน.สุทธิ  สุวรรณปาล
ศน.สำเร็จ  อาษาสุข
089-0995206
091-7813036
ภาษาต่างประเทศ ศน.ชนิตพร  ชุ่มจิตต์ 089-9864086
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศน.สุทธิ  สุวรรณปาล 089-0995206
กอท.(คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์) ศน.อัญชัญ  ชูช่วย 082-5074974
กอท.(การงานอาชีพ) ศน.อัจฉนา  มุลิ 081-8627577
พิการเรียนรวม(ทุกกลุ่มสาระ) ศน.อภิชัย  เทียนศิริ 089-4002466
 
 
 
-------------------------------------
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-------------------------------------
(1) การแข่งขัน "กิจกรรมสภานักเรียน" ให้ส่งเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
(2) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ให้ส่งเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559***(หากเลยกำหนดไม่พิจารณา ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สถานที่จัดส่ง : ศน.สุทธิ  สุวรรณปาล สพป.จันทบุรี เขต 1 เลขที่ 1 ถนนตากสิน ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0995206
 
 

แจ้งผลการจับสลากจัดลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยในทุกกิจกรรมการแข่งขัน ให้ใช้ลำดับที่ 36 ตามลำดับของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นะครับ
admin Jessada
17 พ.ย. 59 11:40 น. 
 
 

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทน สพป.กรุงเทพมหานครในกิจกรรมต่างๆ
ระยะที่ 1 วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ระบบจะเปิดให้สามารถแก้ไข/เปลี่ยนตัวได้เวลา 00:00 น.)โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย Admin ระดับเขตพื้นที่ จะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล(โอนข้อมูลภายใน 24 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)
ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย Admin ระดับภาค จะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบห
นังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

ที่มา : เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

admin Jessada

 
 

แจ้งประชาสัมพันธ์ครับ

(15 พฤศจิกายน 2559) แจ้งสำหรับโรงเรียนที่เข้าแข่งขันในกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่องที่จอดรถ

   เนื่องจากโรงเรียนต่างๆ ที่เป็นศูนย์วิชาการในกลุ่มสาระต่างๆ ดังที่แจ้ง นั้นมีปัญหาเรื่องที่จอดรถ หากท่านมาส่งนักเรียนและครูผู้ควบคุมแล้ว ให้ท่านหาที่จอดรถเอง ทางศูนย์วิชาการในกลุ่มสาระต่างๆ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ท่านได้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

เรื่องรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

  ได้รับการแจ้งมาจากศูนย์วิชาการในกลุ่มสาระต่างๆ ว่าในบางรายการมีแต่ชื่อโรงเรียนไม่มีชื่อผู้เข้าแข่งขัน และไม่มีชื่อครูผู้ควมคุม ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากเหตุผลต่างๆ ขอให้ทางโรงเรียนที่เข้าแข่งขันดำเนินการจัดทำหนังสือราชการเป็นรายกิจกรรมแจ้งไปขออนุญาตเข้าแข่งขันกับประธานศูนย์วิชาการกลุ่มสาระต่างๆ ในวันแข่งขัน และต้องรอการอนุญาตเข้าแข่งขันจากประธานศูนย์วิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนถึงจะสามารถเพิ่มชื่อเข้าแข่งขันได้ จึงเรียนมาเพื่อปรดทราบโดยทั่วกัน
admin Jessada
 
 

ขณะนี้ระบบการพิมพ์ไฟล์ pdf สามารถกลับมาใช้งานในตามปรกติแล้วครับ

ตามที่ผมได้แจ้งว่าระบบของ Server ในส่วนกลางขัดข้องไม่สามารถปริ้นบัตรและเกียรติบัตรได้นั้น ขณะนี้ (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20:50 น.) ระบบดังกล่าวได้กลับมาใช้งานได้ตามปรกติแล้วครับ ขอขอบพระคุุณทีมงาน WebProgramming ที่ได้แก้ไขปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งครับ ขอบคุณเป็นการส่วนตัวกับคุณครูไวยวิทย์ ทีมงาน Programming เป็นอย่างสูงที่ช่วยแก้ไขให้นะครับ

admin Jessada
 
 

แจ้งเรื่องด่วนครับ

ขณะนี้ (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17:30 น.) เครื่อง Server กลางมีปัญหานะครับ อาจจะทำให้ไม่สามารถปริ้นเอกสารจากเว็บไซต์ได้ ขอให้ท่านที่ต้องการจะดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และคุณครูผู้ควบคุม (ให้ใช้บัตรประจำตัวอื่นที่สามารถยืนยันตัวตนได้แสดงแทนตอนลงทะเบียนเข้าแข่งขัน) ตลอดจนบัตรประจำตัวกรรมการ และเอกสารต่างๆ ขณะนี้ทาง Admin ได้ทำการประสาน WebProgrammer ดำเนินการแก้ไขแล้วครับ หากระบบสามารถดำเนินการได้อีกครั้งจะแจ้งให้ทราบนะครับ

Admin Jessada

 
 

ประกาศวันที่ เวลา และสถานที่แข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง 

รหัสกิจกรรม  022-690 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
ทำการแข่งขันวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
รับรายงานตัวเข้าแข่งขันเวลา 08.30 - 09.00 น.
เริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.30 น.เป็นต้นไป
สถานที่ทำการแข่งขัน บริเวณสนามโรงเรียนวัดอมรินทราราม ถนนอมรินทร์ แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 
admin Jessada
 
 

ตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนตัวในวันแข่งขัน

admin Jessada
 
 

สามารถตรวจสอบเกณฑ์การแข่งขันได้ทาง www.sillapa.net

admin Jessada

 
 

ด่วนที่สุด

แจ้งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครขอเลื่อนกำหนดการประกวดแข่งขันของศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ ดังกำหนดการแข่งขันตามประกาศที่แนบมานี้

admin Jessada
 
  แจ้งประชาสัมพันธ์   ตามที่มีหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ 04188/พิเศษ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ให้งดจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
-กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ ประเภทสาระดนตรีทุกรายการ สาระนาฏศิลป์ทุกรายการ
-กลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ประเภทละครคุณธรรม เพลงคุณธรรม
-กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษา ประเภทแอโรบิก
-กลุ่มการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ ประเภทเล่านิทานคุณธรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
สพป.กทม.ขอแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ทุกกิจกรรมมีการจัดแข่งขันตามเดิม ประเภทกลุ่มสาระดนตรีและนาฏศิลป์ ดำเนินการจัดวันเวลาและสถานที่ตามเดิมเนื่องจากพ้นกำหนด 30 วัน แต่จะมีการเลื่อนวันแข่งขันบางประเภทหากเป็นวันใดทาง สพป.กทม. จะแจ้งเป็นประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทางเว็ปไซต์


 
 
  แจ้งข่าวจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนสายน้ำทิพย์
1. แจ้งการเปลี่ยนเวลาการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีรายการดังต่อไปนี้ครับ
    1. การเข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 แข่งขันเวลา 09.30 - 11.30 น.
    2. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่งใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แข่งขันเวลา 09.30 - 12.30 น.
    3. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แข่งขันเวลา  09.30 - 12.30 น.
    4. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แข่งขันเวลา  09.30 - 12.30 น.
2. แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันรายการดังต่อไปนี้ ทุกระดับชั้น โปรดตรียมหูฟังมาด้วยเนื่องจากทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์เตรียมไว้อาจจะไม่เพียงพอ
    1. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
    2. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
    3. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
 
admin Jessada
 
 

แจ้งเปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัว (นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน)

ขอให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทำการพิมพ์บัตรได้จากหน้าเว็บหลักของการแข่งขันระดับเขต โดยไม่ต้องเข้าระบบโรงเรียน เนื่องจากมีปัญหาจากการจัดพิมพ์บัตรประจำตัว (ด้านโปรแกรม) ทำให้ไม่สามารถพิมพ์บัตรที่มีรูปภาพนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนได้ครับ หากพิมพ์จากเมนูดังรูปจะได้บัตรที่สมบูรณ์ที่สุดครับ 

 

อนึ่ง เครื่องโทรศัพท์ของผมเสียนะครับ ติดต่อผ่าน Line ID : aorioo ครับ จะตอบผ่าน Line for PC ให้ทุกท่านนะครับ

admin Jessada
 
 

แจ้งข่าวจาก Admin ระดับเขตครับ

ระบบพิมพ์บัตรประจำตัวทำการแก้ไขเสร็จสิ้น และจะเปิดให้ทางแต่ละโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดและ Print ได้ตามกำหนดเดิมคือ 21 ตุลาคม 2559 นะครับ

 
 
Admin Jessada
 
 

แจ้งข่าวจากศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

เรื่อง ส่งเอกสารการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
   ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันในกิจกรรมทั้งสองกิจกรรม ส่งเอกสารดังนี้
    - กิจกรรมสภานักเรียน
       ให้ส่งรูปเล่มฉบับจริง 1 ฉบับ และส่งสำเนาอีก 4 ฉบับ รวมทั้งหมด 5 ฉบับให้กับคณะกรรมการ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
    - กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
       ให้ส่งแฟ้ม 1 ฉบับ (รายละเอียดดูตามข้อ 3.2 มีจำนวนหน้าทั้งสิ้นไม่เกิน 80 หน้า โดยนับจากสารบัญถึงหน้าสุดท้ายของภาคผนวก) โดยส่งให้กับคณะกรรมการ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร
      เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
              (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
              1128 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
              เขตห้วยขวาง 
              กรุงเทพมหานคร
              1  0  3  2  0
admin Jessada
 
 

แจ้งข่าวจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

เรื่องระบบปฏิบัติการและคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการแข่งขันดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One ของ Acer Z4710G
  - ระบบปฏิบัติการ Microsoft(R) Windows(TM) 8 Professional 32-bit
  - RAM 4 GB
  - VGA On Board Intel(R) HD Graphic 4600
  - Processor Intel(R) Core(TM) i5-4590s CPU @3.00 GHz 
  - ไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 
admin Jessada
 
  แบบยื่นความประสงค์เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
คลิ๊ก
 
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  คลิ๊ก  
  รายละเอียดกำหนดการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2559
>> ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 10 ตุลาคม 2559
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข => 11 - 20 ตุลาคม 2559

>> พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน => 21 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 3 - 17 พฤศจิกายน 2559
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 19 พฤศจิกายน 2559
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
Admin Jessada
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่มี Username และ Password ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการ Download เอกสารและแบบยื่นความประสงค์สมัครประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ตาม Link ด้านล่างนี้ แล้วจัดส่งตามช่องทางที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง
  หนังสือแจ้ง
  แบบยื่นความประสงค์ฯ

ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Admin Jessada
วันพฤหัสบดี ที่ 01 กันยายน 2559 เวลา 11:22 น.
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ข้อกำหนดทั่วไป (ปรับปรุง 30.08.59)  (ควรอ่านทำความเข้าใจ)

ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน (Score Sheet) 

หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 

หุ่นยนต์บังคับมือ 

โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

ที่มา : Click ที่นีี่

Admin Jessada

วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 07:47 น.
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559


ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

 • 1. ปฐมวัย คลิกที่นี่
 • 2. ภาษาไทย คลิกที่นี่ (แก้ไข หน้า  7 ลบบรรทัด ป.1-3 ออก ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)
 • 3. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่(แก้ไข คณิตคิดเร็ว หน้า 24-25 ณ วันที่ 6 ก.ย. 59  )
 • 4. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
 • 5.นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่ (แก้ไข ตัดข้อความ ไม่ให้ติดที่ลำดัวเครื่องบิน หน้า 46  ณ วันที่ 14 ก.ย. 59)
 • 6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่(แก้ไข  วันที่ 24 ส.ค. 59 )
 • 7. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่
 • 8. ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) คลิกที่นี่ (แก้ไขวันที่ 22 ส.ค. 59 รายการที่16,แก้ไขหน้า 48 เยอะกว่าเก่า)
 • 9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ ) คลิกที่นี่ (แก้ไขคอมพิวเตอร์   แนวการดำเนินงานของกรรมการ ระดับภาค   ณ วันที่ 31 ต.ค. 59)
 • 10. หุ่นยนต์ คลิกที่นี่ 
 • 11. ภาษาต่างประเทศ   คลิกที่นี่ (แก้ไข การพูดเพื่ออาชีพ หน้า 5-6   วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 11:26 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 241
จำนวนทีม 3,098
จำนวนนักเรียน 6,967
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,220
จำนวนกรรมการ 728
ครู+นักเรียน 11,187
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,915
ประกาศผลแล้ว 197/216 (91.20%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 46
สัปดาห์ที่แล้ว 238
เดือนนี้ 15
เดือนที่แล้ว 815
ปีนี้ 830
ทั้งหมด 389,328