หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 80 61 77.22% 12 15.19% 5 6.33% 1 1.27% 79
2 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 54 37 69.81% 13 24.53% 1 1.89% 2 3.77% 53
3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถ้มภ์) 35 25 71.43% 7 20% 3 8.57% 0 0% 35
4 โรงเรียนวัดบ้านป่า 37 23 63.89% 9 25% 2 5.56% 2 5.56% 36
5 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 23 23 100% 0 0% 0 0% 0 0% 23
6 โรงเรียนวัดมะขาม 43 22 53.66% 11 26.83% 5 12.2% 3 7.32% 41
7 โรงเรียนวัดไชโย 57 21 36.84% 21 36.84% 9 15.79% 6 10.53% 57
8 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 26 19 76% 4 16% 1 4% 1 4% 25
9 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 39 18 47.37% 7 18.42% 7 18.42% 6 15.79% 38
10 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 31 17 56.67% 6 20% 4 13.33% 3 10% 30
11 โรงเรียนวัดอบทม 24 16 66.67% 6 25% 1 4.17% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 23 16 69.57% 5 21.74% 1 4.35% 1 4.35% 23
13 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 31 15 53.57% 8 28.57% 3 10.71% 2 7.14% 28
14 โรงเรียนวัดหลักแก้ว 29 15 51.72% 6 20.69% 2 6.9% 6 20.69% 29
15 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 26 14 56% 5 20% 3 12% 3 12% 25
16 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 23 14 63.64% 4 18.18% 1 4.55% 3 13.64% 22
17 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 22 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
18 โรงเรียนวัดนางเล่ว 17 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.88% 17
19 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 24 12 50% 6 25% 4 16.67% 2 8.33% 24
20 โรงเรียนวัดหนองยาง 26 11 45.83% 7 29.17% 4 16.67% 2 8.33% 24
21 โรงเรียนวัดม่วงคัน 21 11 52.38% 6 28.57% 4 19.05% 0 0% 21
22 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
23 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 27 10 37.04% 11 40.74% 2 7.41% 4 14.81% 27
24 โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
25 โรงเรียนวัดถนน 16 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
26 โรงเรียนวัดนางชำ 14 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
28 โรงเรียนวัดสิทธาราม 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
29 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 19 7 41.18% 9 52.94% 1 5.88% 0 0% 17
30 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 20 7 38.89% 7 38.89% 1 5.56% 3 16.67% 18
31 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร) 13 6 46.15% 7 53.85% 0 0% 0 0% 13
32 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 14 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
33 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
35 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
36 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
38 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 14 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
40 โรงเรียนวัดบ้านพราน 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
41 โรงเรียนวัดสามประชุม 17 4 23.53% 3 17.65% 5 29.41% 5 29.41% 17
42 โรงเรียนวัดลิ้นทอง 13 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
44 โรงเรียนวัดห้วยโรง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
45 โรงเรียนวัดทางพระ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนวัดไผ่วง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
50 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนวัดวันอุทิศ 13 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 13
52 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 11 3 27.27% 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 11
53 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 11 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
54 โรงเรียนวัดยางช้าย 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
55 โรงเรียนวัดทองกลาง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
56 โรงเรียนวัดยางทอง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนวัดคำหยาด 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
58 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนวัดป่ามุนี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนวัดมหาดไทย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดลาดเค้า 11 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
64 โรงเรียนวัดบ้านแก 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
65 โรงเรียนสนิทวิทยา 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนวัดงิ้วราย 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 9 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
68 โรงเรียนวัดมหานาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดปลดสัตว์ 8 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
70 โรงเรียนวัดสี่ร้อย 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
71 โรงเรียนวัดลั่นทม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
72 โรงเรียนวัดเอกราช 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
73 โรงเรียนกระทุ่มราย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนวัดสามขาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
77 โรงเรียนวัดแปดแก้ว 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
78 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดศาลาดิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 9 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
87 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดท่าตลาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนวัดสามโก้ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
95 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
96 โรงเรียนวัดลาดเป็ด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดกำแพง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
98 โรงเรียนวัดข่อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดทำนบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดโพทูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดรางฉนวนฯ 6 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านชะไว 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง 7 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
109 โรงเรียนวัดคลองสำโรง 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดรุ้ง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
111 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดลานช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดท่าโขลง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
117 โรงเรียนวัดขุมทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดคลองพูล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดสนธิธรรม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดละมุด 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
122 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
123 โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
124 โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
125 โรงเรียนวัดต้นทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
126 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โทร. ๐๘ ๖๗๘๓ ๓๖๘๔
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]