เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 พ.ย. 2559
12 พ.ย. 2559
13 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศจากผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสระแก้ว
จะทำการโอนข้อมูลไประดับภาค ในเวลา
15.00 น. วันที่ 24 พ.ย. 2559 โอนไปแล้ว
จะไม่สารถแก้ไขอะไรได้ให้ติดต่อ admin
ในระดับภาคเท่านั้น การติดต่อสามารถดูได้
ที่หน้าเว็บระดับภาค
 
 

                   ดนตรี - นาฎศิลป์

แข่งขันวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2559
         ตามสถานที่ที่แจ้งหน้าเว็บ
 
  ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์วันที่ 17 พ.ย. 2559
08.00 - 09.00   ลงทะเบียน
09.00 - 13.00   ประกอบหุ่นยนต์ และทดลองสนาม
13.00               ส่งหุ่นยนต์ให้กรรมการ
14.00 -16.30    เริ่มทำการแข่งขัน
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่  facebook : 
https://goo.gl/XAljOr
ผู้ประสานงาน  คุณครูพงษ์ศักดิ์  ทองไสล  เบอร์โทร 089-8097055
 
 
 -  แจ้งการปิดระบบการรับสมัคร -
          31  ตุลาคม 2559
 -  ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน ครู
    และกรรมการ
          1 - 4 พฤศจิกายน 2559
 -  แก้ไขรายชื่อ
         5 - 8  พฤศจิกายน 2559
 -  เปิดพิมพ์รายการแข่งขัน 
        9 - 10 พฤศจิกายน 2559
 -  เริ่มการแข่งขัน
       11 - 13  พฤศจิกายน 2559
 
  ไฟล์คำสั่ง งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 สำหรับทุกโรงเรียนที่เข้าแข่ง

http://www.zabzaa.com/upload/download.php?file=984คำสั่งงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66.doc
 
  แจ้งโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับ
ม. ต้น และ ม. ปลาย
 


โรงเรียนสระแก้วขอแจ้งให้ทางโรงเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ละโรงเรียนให้ออกข้อสอบ
โดยพิมพ์ใส่กระดาษ A4 มาพร้อมแยกเฉลยมาต่างหาก แต่ละโรงเรียนปฏิบัติดังนี้


1. ระดับ ม. ต้น โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ให้ออกข้อสอบ  วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม. ต้น
    พิมพ์ใส่กระดาษ A4 พร้อมเฉลย ใส่ซองน้ำตาลมาด้วย เพื่อนำมาจับฉลากใช้เป็น
    ข้อสอบภาคข้อเขียน มาโรงเรียนละ 10 ข้อ แยกหน้าเฉลยมาต่างหาก 1 หน้า

2. ส่วนระดับ ม. ปลาย ทำเช่นเดียวกับ ม. ต้น แต่ให้ออกข้อสอบ 4 วิชา วิชาละ
    10 ข้อดังนี้
                   2.1 ข้อสอบฟิสิกส์ 10 ข้อ พร้อม เฉลย 
                   2.2 ข้อสอบเคมี  10 ข้อ พร้อม เฉลย
                   2.3 ข้อสอบชีววิทยา 10 ข้อ พร้อม เฉลย 
                   2.4 ข้อสอบดาราศาสตร์และอวกาศ 10 ข้อ พร้อม เฉลย


หมายเหตุ  ได้แจ้งตอนที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มแล้ว
 
 
 

ประชาสัมพันธ์  ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

กำหนดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ และเครื่องบินทุกรายการ ดังนี้

1.การแข่งขันเครื่องบิน ทุกรายการ แข่งขันวันที่
  12 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 น.   
  ณ  หอประชุมโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

2.การแข่งขันหุ่นยนต์ ทุกรายการ  แข่งขันวันที่
  17 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 น.   
  ณ  โดมโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

 
 

          โรงเรียนที่แข่งขัน
        โครงงานคณิตศาสตร์

       ส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์
เป็นรูปเล่ม  ก่อน 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
               โครงงานละ 6 ชุด

  ณ ห้องพักครูคณิตศาสตร์  โรงเรียนสระแก้ว 

 
  # แจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP

 ทางโรงเรียนสระแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จะจัดการแข่งขันโดยใช้โปรแกรม
GSP เวอร์ชัน 5.06
 
 
 

--โครงงานคณิตศาสตร์ --

สามารส่งได้ทุกรายการที่เปิดการแข่งขัน

    ทั้งระดับ-- ม.ต้น และ ม.ปลาย --

 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 790
จำนวนนักเรียน 1,870
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,156
จำนวนกรรมการ 779
ครู+นักเรียน 3,026
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,805
ประกาศผลแล้ว 157/182 (86.26%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 15
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 68
ปีนี้ 69
ทั้งหมด 66,124