หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ระหว่าง วันที่ 12-19 เดือน พฤศจิกายน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 19 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ห้องพลอยอินทนิน 19 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร9 ชั้น 2 ห้อง 911 19 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร9 ชั้น 2 ห้อง 914 19 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 517 19 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 528 19 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร9 ห้อง ใต้ถุน อาคาร9 19 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อินทนินโดม 19 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องมัติมิเดีย 418 19 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
90.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]