เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 พ.ย. 2559
13 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
19 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรียน ทุกโรงเรียนเพื่อทราบ
1) ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ ครู / นักเรียนให้ถูกต้อง   ถ้าไม่ถูกและได้มีการส่งหนังสือขอแก้ไขรายชื่อ และได้นำส่งที่จุดลงทะเบียนของสนามแข่งแล้วนั้น 
ให้ติดต่อโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
2) โรงเรียนปทุมวิไล ในนามของหน่วยจัดการแข่งขันที่ 1 สพม.4  จะโอนข้อมูล
ไประดับภาคในวันที่ 24 พ.ย.59  เวลา 20.00 น.
                                                                  ขอขอบคุณ
                                                         รองอนุสิทธิ์  08 11938726
                                                            [email protected]
 
 
   เรียนผู้ดูแลระบบของทุกศูนย์
รหัสการพิมพ์เกียรติบัตร ใช้รหัสเดียวกับการบันทึกคะแนน
 
  ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
  การแข่งขันของนักเรียนเรียนร่วม
ที่มีการแข่งขันมากกว่า 1 โรงเรียนต่อกิจกรรม จะกำหนดให้มีการแข่งขัน
ส่วนรายการที่มีโรงเรียนเดียวเข้าแข่งขัน จะให้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาคได้เลย
(ไม่ต้องมาแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขันจะส่งผลไปให้ระดับภาค)
ส่วนรายการที่มีผู้สมัครมากกว่า 1 ทีม ให้นักเรียนพิมพ์บัตรแข่งขัน และไปตามสถานที่กำหนด
                                                                           โรงเรียนปทุมวิไล
 
  ประชาสัมพันธ์
    ระบบการพิมพ์บัตรนักเรียนเข้าแข่งขัน
เปิดให้พิมพ์ทุกระบบ
    ทุกรายการแข่งขัน ให้โรงเรียนพิมพ์บัตรนักเรียนเข้าแข่งขัน
ไปแสดง ณ จุดลงทะเบียนของสนามแข่งขันด้วย (ไม่ต้องลงรูป)
    กรณี เปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ให้นำหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจ
มายื่น ณ จุดลงทะเบียน
                                                  โรงเรียนปทุมวิไล
 
  เรียน ทุกโรงเรียนทราบ
1. กิจกรรมการแข่งขัน  ภาษาญี่ปุ่น  แข่งขันวันที่ 12 พ.ย.59 ณ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
2. กิจกรรมการแข่งขัน หุ่นยนต์       แข่งขันที่ 13 พ.ย.59     ณ  โรงเรียนธัญบุรี
3. กิจกรรมที่ไม่ได้กล่าวในข้อ 1-2  แข่งขันวันที่ 19 พ.ย.59 นี้ ณ  สนามแข่งขัน
4. ระบบจะเปิดให้พิมพ์บัตรเร้วๆ นี้ 
                                                         โรงเรียนปทุมวิไล
 
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
  1. สำเนาคำสั่งการแข่งขัน
  2. แนวปฏิบัติการแข่งขันสาระนาฏศิลป์
  3. หัวข้อการแข่งขันทัศนศิลป์
  4. เอกสารเพิ่มเติม การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
  5. ผังสนามแข่งขันโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
 
  สนามแข่งขันของ สพม.4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 จัดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 นี้ครับ
ระบบเปิดให้ลงทะเบียน  ในวันที่ 27 กันยายน 2559 - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
เวลา 24.00 น.  เพื่อโปรดทราบ
จะเริ่มส่งรหัสผู้ใช้ ให้ทุกโรงเรียนครับ....
รองอนุสิทธิ์ 081-1938726 ,[email protected]
 
  การดำเนินการจัดการแข่งขัน  สพม.4 ปทุมธานี กลุ่ม 1  อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ชัดเจนเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป และขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ในวันที่ 26 กันยายน 2659 ณ อาคารห่วงวิทยาคาร ห้องเกียรติบงกช เวลา13.30น.
 
 
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 22
จำนวนทีม 1,156
จำนวนนักเรียน 2,965
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,712
จำนวนกรรมการ 432
ครู+นักเรียน 4,677
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,109
ประกาศผลแล้ว 190/190 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 17
เดือนนี้ 2
เดือนที่แล้ว 67
ปีนี้ 69
ทั้งหมด 133,259