เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  ##***ประกาศรายชื่อกรรมการการแข่งขันตามกิจกรรม ทุกกลุ่มสาระฯ ให้เข้าหน้าเว็บได้ตามนี้ค่ะyesyes   http://central66.sillapa.net/sm-pri2/?name=referee&file=view_all ตามนี้เลยsmiley
 
 
  ***ประกาศจากส่วนกลางศูนย์โรงเรียนกบินทร์วิทยา***  11 พ.ย. 59
แจ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพให้ร่วมออกข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน
          มติในที่ประชุมสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้
                    - ข้อสอบทั้งหมด ม.ต้น  และ ม.ปลาย  จำนวน  60  ข้อ
                    - เวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ  90  นาที
                    - ข้อสอบที่เป็นเนื้อหาของแต่ละวิชา  จำนวน  40  ข้อ
                    - ข้อสอบด้านทักษะ  จำนวน  20  ข้อ
            ***  และให้ทุกโรงเรียนร่วมออกข้อสอบ  โดยใช้เนื้อหาตามหนังสือ  สสวท. ม.4, ม.5  ทั้งสองภาคเรียน
          และ ม. 6  เฉพาะภาคเรียนที่  1  โดยแบ่งตามรายวิชา  ดังนี้
                    - วิชาฟิสิกส์  5  ข้อ  (ภาคเรียนละ  1 ข้อ)
                    - วิชาเคมี  5  ข้อ  (ภาคเรียนละ  1 ข้อ)
                    - วิชาชีววิทยา  5  ข้อ  (ภาคเรียนละ  1 ข้อ)
                    - วิชาโลกดาราศาสตร์  3  ข้อ 
                    - ข้อสอบด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ออกทุกโรงเรียน ๆ  ละ  5  ข้อ
            ***  หลังจากที่ทุกโรงเรียนออกข้อสอบมาแล้วจะนำมาคัดเลือก  ให้เหลือข้อสอบแบ่งตามรายวิชา  ดังนี้
                    - วิชาฟิสิกส์  12  ข้อ 
                    - วิชาเคมี  12  ข้อ 
                    - วิชาชีววิทยา  12  ข้อ 
                    - วิชาโลกดาราศาสตร์  6  ข้อ
                    - ข้อสอบด้านทักษะฯ  จำนวน  18  ข้อ
              ข้อสอบที่เป็นเนื้อหาของแต่ละวิชา  รวมจำนวน  42  ข้อ  และข้อสอบด้านทักษะฯ  จำนวน  18  ข้อ
           รวมทั้งหมด  60  ข้อ
            ***  หมายเหตุ
                    - ให้นำข้อสอบมาส่งในวันแข่งขัน  จำนวน  2  ชุด (ชุดข้อสอบและชุดเฉลย)  ในเวลา 08.00 น. ถ้าโรงเรียนใดไม่นำข้อสอบมาถือว่าโรงเรียนนั้นสละสิทธิ์ในการออกข้อสอบ  และการแข่งขันจะเริ่มในเวลา  10.00 น.
                   - ข้อสอบ  ปรนัย  4 ตัวเลือก  ก,ข,ค,ง   และในแต่ละข้อให้ใส่  ม. ……(เทอม…..) 
                   - หัวข้อสอบ  ชื่อวิชา……………………………..ม. (…….)  ภาคเรียน…………….
                   - ข้อสอบ ม.ต้น และ ม. ปลาย  ให้ใช้เกณฑ์เดียวกันในการออกข้อสอบ
                   - ใช้ตัวหนังสือ  TH SarabunPSK  16    
 
  ****ประกาศ** กลุ่มสาระภาษาไทย ที่ส่งการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น - ม.ปลาย
      บทหลัก  ม.ต้น
1.  นิราศภูเขาทอง
2.  โคลงโลกนิติ
3.  บทเสภาสามัคคีเสวก  ตอนวิศวกรรมา
4.  บทพากษ์เอราวัณ
      บทเลือก  ม.ต้น
1.  วัฒนธรรม
2.  พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
      บทหลัก ม.ปลาย
1. นมัส การมาตาปิตุคุณ
2. ลิลิตตะเลงผ่าย
3. กาพย์แห่เรือ  ตอนเห่ชมเรือกระบวน
       บทเลือก  ม.  ปลาย
1.  นิราศพระบาท
2.  สวรรค์ชั้นกวี
3.  ธรรมาธรรมะสงคราม  
 

 
แก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
****ประกาศ///จะเปิดระบบให้แก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูฝึกซ้อมในวันที่  4-5  พฤศจิกายน  2559***smileysmileyyes
วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 15:19 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 559
จำนวนนักเรียน 1,369
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 816
จำนวนกรรมการ 653
ครู+นักเรียน 2,185
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,838
ประกาศผลแล้ว 144/205 (70.24%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 6
สัปดาห์ที่แล้ว 9
เดือนนี้ 4
เดือนที่แล้ว 68
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 49,890