เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 พ.ย. 2559
8 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แนวปฎิบัติในการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ทาง สพฐ.ได้กำหนดแนวทางการจัดงานรื่นเริง ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โดยพิจารณาตามรายละเอียดนี้ [คลิกที่นี่]
http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2016/11/sillapa2.pdf
 
  ประชาสัมพันธ์ 

         พรุ่งนี้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  ทางระบบจะโอนข้อมูลไปยังระดับภาคขอให้แต่ละศูนย์กลุ่มสาระ
ตรวจดูข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
          *หลังจากนี้ถ้าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกกรณีติดต่อระดับภาคเองโดยตรง*


 
 
  ประชาสัมพันธ์

         โรงเรียนทุกโรงเรียนที่อยู่ ในโซนการแข่งขัน โซนที่ 1  ให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 18- 22 พฤศจิกายน 2559 เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้
ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการโอนข้อมูลไประดับภาคภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 หลังจากวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ทุกโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการติดต่อเองที่ระดับภาคโดยตรง
          รายการที่ต้องตรวจสอบ
          1. ชื่อคณะกรรมการอำนวยการแต่ละกลุ่มสาระ
          2. ชื่อกรรมการการแข่งขันแต่ละกิจกรรม
          3. ชื่อครูผู้ฝึกสอนแต่ละกิจกรรม
          4. ชื่อนักเรียนแต่ละกิจกรรม

 
 
   รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559
 ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง และโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

 
 ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรม   วันที่แข่งขัน  สถานที่แข่งขัน หมายเหตุ
    1  วิทยาศาสตร์ 1. การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
16 พ.ย.59 โรงเรียนปราจิณ
ราษฎรอำรุง
 
    2  สังคมศึกษา 1. เพลงคุณธรรม
2. ละครคุณธรรม
3. ละครประวัติศาสตร์
4. เล่านิทานคุณธรรม
15 พ.ย.59 โรงเรียนประจันต
ราษฎร์บำรุง
 
    3  สุขศึกษาและพลศึกษา 1. แอโรบิค     ยกเลิก
    4  ศิลปะ ดนตรี
  - ทุกรายการ
นาฏศิลป์
  - ทุกรายการ
15-16 พ.ย.59 โรงเรียนปราจิณ
ราษฎรอำรุง
 
    5 ภาษาต่างประเทศ 1. ละครสั้นภาษาจีน
2. ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น
3. ละครสั้นภาษาฝรั่งเศล
4. ละครสั้นภาษาเกาหลี

 
15 พ.ย.59 โรงเรียนปราจิณ
ราษฎรอำรุง
 

หมายเหตุ เวลาและสถานที่ใช้ในการแข่งขันให้ติดตามดูที่หน้าเว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  http://www.central66.sillapa.net/sm-pri1/
 
  ประชาสัมพันธ์
การเเข่งขันหุ่นยนต์จัดการเเข่งขันวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
 
  ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในวันแข่งขัน   ตามเอกสารที่ให้ไป (DOC. 5 เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ)
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1. การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์  ให้ผู้เข้าแข่งขันนำคอมพิวเตอร์มาเองทั้งหมด พร้อมอุปกรณ์บันทึกเสียง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี แบบ All in One มีรายละเอียดดังนี้
                - CPU Intel Core I3-4150  3.50 GHz
                - Intel H81 Chipset
                - RAM DDR3 4 GB
                - Intel HD Graphics
                - Audio 2x3W Speakers
                - HD 1 TB SATA II
                - Monitor 19.5 LCD Panel LED Backligth
3. โปรแกรมภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
               
- OS Windows 8  32 bit
                - Microsoft Office 2010
                - Adode Dreamweaver CS5
                - Adobe Photoshop CS5

                - Adobe  Illustrator  CS5
                - Adobe Flash CS5
                - Visual Basic 6
                - Internet Explorer 8
ข้อมูล 31 ต.ค. 59  เวลา 16.15 น.
 
   ประชาสัมพันธ์
 มติที่ประชุมผู้บริหารวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ให้เลื่อนรายการแข่งขันออกไป
 ดูสถานการณ์หลังวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ก่อน

 
กิจกรรมที่เลื่อนแข่งขัน
ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายการแข่งขัน
1 วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show
2 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นทุกรายการ
3 สังคมศึกษา เพลงคุณธรรม,ละครคุณธรรม,
ละครประวัติศาสตร์,เล่านิทานคุณธรรม
4 สุขศึกษา แอโรบิก
5 ศิลปะ ดนตรีทุกรายการ,นาฏศิลป์ทุกรายการ
6 การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
  6.1 ภาษาไทย แข่งขันเล่านิทาน
  6.2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง?? อนึ่ง  กิจกรรมที่แจ้งงดการแข่งขันในครั้งนี้ สพฐ.ให้เฝ้าดูสถานการณ์ข้างหน้าว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่หลังจากครบกำหนดวันงดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง หลังจาก 30 วัน ไปแล้ว 
28/10/2559 10.26 น.
แก้ไข 28/10/2559 12.52 น.
 
 
  • วันที่ 12 - 23 กันยายน 2559 ลงทะเบียนนักเรียน+ครู 
  • วันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ตรวจสอบเช็ครายชื่อ 
  •  วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2559 แข่งขันทักษะที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี และ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี 
 
ข้อมูลวันที่ 9/9/59 เวลา9.27น.
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 25
จำนวนทีม 698
จำนวนนักเรียน 1,696
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,027
จำนวนกรรมการ 932
ครู+นักเรียน 2,723
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,655
ประกาศผลแล้ว 154/213 (72.30%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 35
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 79
ปีนี้ 79
ทั้งหมด 68,842