เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศแจ้งจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย และรับมอบเกียรติคุณบัตรของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกศูนย์
 
 


 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(กลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคีรีขันธ์ 2)


 
 
 
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน
 หมายเหตุ การแก้ไขชื่อ-สกุล เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งศูนย์ฯ ในวันรายงานตัวก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงถึงจะมีผล
 
 
 
  คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

*ห้อง 331 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1) 
CPU 
Pentium- G2140  3.30 GHz
RAM 4 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 32 bit


*ห้อง 332 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2) 
CPU I5- 6600  3.30 GHz
RAM 8 GB DDR3
OS  Windows 10 Pro 64 bit

*ห้อง 335 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4) 
CPU 
Pentium- G2140  3.30 GHz
RAM 4 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 32 bit

*ห้อง 336 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์5) 

CPU I5- 4570  3.20 GHz
RAM 8 GB DDR3
OS  Windows 7Pro 64 bit


ขอชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
1. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน(ยกเว้นCD/DVD โปรแกรมการแข่งขัน)
2. การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD/DVD เท่านั้น
3. CD/DVD ให้นักเรียนส่งให้กรรมการตัดสินตรวจแผ่นก่อนการลงโปรแกรม
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน
5. ไม่อนุญาตให้ครูผู้ฝึกสอน/นักเรียน/บุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องแข่งขันโดยเด็ดขาด
6. โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ ไมค์ หูฟัง นำมาเอง 
 
 
             หัวข้อการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  

:: หัวข้อ      1. ค่านิยม 12 ประการ
                  2. อาเซียน
                  3. ประจวบบ้านฉัน 

 
โดยสามารถส่งข้อมูลเพื่อจัดรวบรวมเป็นข้อมูลส่วนกลางใช้ในการแข่งขัน คลิ๊กที่นี่
 
 
           แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขัน 

    ตามที่เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวปฏิบัติ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตและให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ กรณีการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาข้อ ๕.๑ให้งดจัดงานรื่นเริงของสถานศึกษาตามรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต  นั้น เนื่องจากขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ได้ชี้แจงสรุปรายการที่เป็นรูปแบบของงานรื่นเริงที่งดจัดการแข่งขันแล้ว ดังนั้น   เครือข่ายฯ  จึงขอแจ้งเลื่อนการแข่งขันไปเป็นวันที่ ๑๗ – ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ โดยทุกกิจกรรมยังมีการแข่งขันตามเดิม
   *** หมายเหตุ 
เปลี่ยนแปลงการสิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  
 
   
  โรงเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ติดต่อโดยตรงที่เลขาศูนย์จัดการแข่งขัน
1. ศูนย์ภาษาไทย นางบุษยา พัฒน์ทอง โทร 08-7664-3545
2. ศูนย์คณิตศาสตร์ นางสาวปัทมา ปุริสังข์ โทร 08-0556-2799
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์ นายสุรพล ละเหล่า โทร 08-9914-4036
4. ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางทัสณียา แบบสังข์ โทร 08-7124-6916
5. ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา นายทะนง ผิวนิ่ม โทร 08-2244-9143
6. ศูนย์ศิลปะ นางชุติมา ประโยชน์มี โทร 08-1355-1604 , 08-1571-1789
7. ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอารียา ขวกเขียว โทร 08-6766-3004
8. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ นางรัชกร ฉายตะวัน โทร 09-0785-7774 , 08-3787-8805
9. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางดวงเดือน นามนัย โทร 08-9127-2618
 
 
.: กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 :. 

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ = 11 ตุลาคม-12 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข = 10 - 12 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู = 12 พฤศจิกายน 2559
จัดพิมพ์เอกสาร,บัตรประจำตัวกรรมการ = 15 - 16 พฤศจิกายน 2559

จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ = 17 - 18 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ = หลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน 
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน = 
ตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค = 19 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =  21 - 23 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =  24 - 30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =  1 - 4 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =  8 - 14 ธันวาคม 2559
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี =  16 - 18 ธันวาคม 2559

 
   
   ประกาศแจ้งจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอเรียนเชิญบุคลากร ซึ่งประกอบไปด้วย 
๑.ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 
๒.รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน
๓.ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนทุกศูนย์
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย.
 
  ประกาศแจ้งจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอเรียนเชิญบุคลากร ซึงประกอบไปด้วย 
๑.ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 
๒.รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน
๓.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ , หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และครูคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียน
๔.คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
เข้าร่วมประชุมวางแผนงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย.
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 1,405
จำนวนนักเรียน 3,348
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,124
จำนวนกรรมการ 884
ครู+นักเรียน 5,472
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,356
ประกาศผลแล้ว 176/215 (81.86%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 7
สัปดาห์ที่แล้ว 13
เดือนนี้ 7
เดือนที่แล้ว 32
ปีนี้ 39
ทั้งหมด 137,723