เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 พ.ย. 2559
13 พ.ย. 2559
22 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการที่ถูกยกเลิกการแข่งขัน
บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้กำหนดให้นำรายการที่ถูกยกเลิกเข้ามาจัดการแข่งขันในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ในการนี้ศูนย์จัดการแข่งขันไม่สามารถเปิดระบบให้โรงเรียนลงทะเบียนเข้าแข่งขัน เพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนตัว ในระบบได้ เนื่องจากจะมีผลกระทบกับรายการที่ได้ดำเนินการแข่งขันไปแล้ว จึงขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  เพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนตัว เป็นเอกสาร ไปยังศูนย์จัดการแข่งขันดังนี้
               ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
               ศูนย์ศิลปะ  โรงเรียนคงทองวิทยา
               ศูนย์ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
               ศูนย์สุขศึกษา และพลศึกษา  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม
ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 และโรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าแข่งขันได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติม DOWNLOAD  
  ห้องแข่งขัน และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน DOWNLOAD  
  หนังสือ มารยาทไทย Download  
  เอกสารการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในกติกาและข้อตกลงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน) ในวันพธที่ 2 พ.ย. 2559
DOWNLOAD
 
  ขอเชิญประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในกติกาและข้อตกลงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน)
    ทางศูนย์ประสานงานใคร่ขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งผู้แทน/ผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 2 พฤศจิการยน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
 
  ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดการแข่งขัน)
    ทางศูนย์ประสานงานใคร่ขอความร่วมมือ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ในฐานะประธานศูนย์ หรือรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ/ผู้แทนที่รับผิดชอบดำเนินการแข่งขันเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 2 พฤศจิการยน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

 
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้จัดประชุมคณะกรรมการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2559 โดยมีมติที่ประชุม ให้งดจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขันฯ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดกิจกรรมที่งดการแข่งขันตามเอกสารแนบ
ลิงค์โหลดเอกสารแนบ
 
 

คณะกรรมการตัดสินแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

Download

 
  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นครปฐม ๑)

DOWNLOAD
 
  แจ้งโรงเรียนในกลุ่มแข่งขัน สพม.9 นครปฐม หน่วยที่ 1 ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
แจ้งโรงเรียนในกลุ่มแข่งขัน สพม.9 นครปฐม หน่วยที่ 1 ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นของเดิม หากไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถติดต่อ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายระพีภัทร  ธนากูลจีรวัฒน์ โทร 089-9891986 นายศักดิ์สกุล  บุญมา 081-0065700 และนายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 081-1459668
 
  กำหนดการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานการแข่งขัน
Download
 
  ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ เข้าประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ (สพม.9 นครปฐม 1)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
 
  ขอเชิญศูนย์ฯ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ (สพม.9 นครปฐม 1)
ร่วมประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ =>  8 กันยายน 2559 
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู =>  30 กันยายน 2559 
ตรวจสอบรายชื่อ => 1 - 10 ตุลาคม 2559 
แก้ไขรายชื่อ => 27 ตุลาคม 2559 ถึง 6 พฤศจิกายน 2559
พิมพ์บัตรประจำตัว => 9 - 10 พฤศจิกายน 2559 
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 12 - 13 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2559  เป็นต้นไป

 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 1,197
จำนวนนักเรียน 3,068
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,816
จำนวนกรรมการ 731
ครู+นักเรียน 4,884
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,615
ประกาศผลแล้ว 178/202 (88.12%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 12
สัปดาห์ที่แล้ว 25
เดือนนี้ 9
เดือนที่แล้ว 82
ปีนี้ 91
ทั้งหมด 134,591