เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  นายจตุพร  น้อยบุญสุข
โทร 086-5257518
e-mail  [email protected]
ID   j.boonsuk
 
  แจ้งการแข่งขันระดับภาคฯ (จันทรบุรี)
- สพม.5  ลพบุรี1  ลำดับการแข่งขัน ที่ 8
การอัพรูปเพื่อติดบัตรป้ายชื่อ ให้อัพในระบบระดับภาคฯ
   หลังจากโอนข้อมูลไปแล้ว 

  (ตามตารางระดับภาคฯ 26พ.ย.-1 ธ.ค.59)
 
 ที่ เว็ปภาคฯ 
http://www.central66.sillapa.net/  
   เลือก การแข่งขันระดับ สพม.
- ให้ติดตามข่าวสาร ข้อมูล หน้าเว็ปอยู่เสมอ
 
  แจ้งด่วน
 - ระบบการพิมพ์เกียรติบัตร จะเปิดวันที่ 16 พ.ย. 59 (12.00 น.)
 -
การอัพรูปเพื่อติดบัตรป้ายชื่อ ให้อัพในระบบระดับภาคฯ
   หลังจากโอนข้อมูลไปแล้ว
(ตามตารางระดับภาคฯ 26-30 พ.ย.59)
 - แจ้งศูนย์กลุ่มสาระฯ ทุกศูนย์ ก่อนกรอกคะแนน ประกาศผล
   ตรวจสอบแก้ไข ชื่อสุกล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน
   ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดูจากเอกสารหลักฐาน ที่ส่งแก้ไข หน้าสนามแข่งขัน
   - เมื่อประกาศผลเรียนร้อยแล้ว ให้นำเอกสารส่งเลขานุการศูนย์ส่งเสริมฯ
   โรงเรียนจุฬาภรณฯ 
 
  แจ้งการเปลี่ยนตัวหน้าสนามแข่งขัน
   1. ต้องมีแบบฟอร์ม ลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียน ดาวโหลดแบบที่นี่
   2. ยื่นต่อประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้รายการที่แข่งขัน ติดต่อที่ตั้งศูนย์
   3. กรอกข้อมูลต่างๆ ตามแบบที่สนามแข่งจัดไว้ให้ครบถ้วน
        
แผนผังสถานที่แข่งขัน
        หมายเหตุ  หอประชุมวิชาเยนทร์ (โรงอาหารใหม่)
                      อาคารคอมพิวเตอร์ (อาคารสารสนเทศ)
 
  ประกาศ (แก้ไขวันแข่งขัน และการลงทะเบียน)
1. เลื่อนวันแข่งขัน จากเดิม วันที่ 3-4 พ.ย. 2559 เป็น วันที่ 14-15 พ.ย. 2559
2. ให้ลงทะเบียนใหม่ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงได้ 
    ภายใน
วันที่ 4 พ.ย. 2559 (เวลา 18.00 น.
3. สามารถลงทะเบียน และมีการแข่งขันทุกรายการ รวมถึงดนตรี และการแสดง...
4.  ตรวจสอบแก้ไข ชื่อ-สกุล 5-10 พ.ย. 2559
5. ศูนย์กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล กรรมการ วัน เวลา
    สถานที่แข่งขัน อื่นๆ  ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2559
6. ศูนย์กลุ่มสาระฯ พิมพ์เอกสาร DOC1 - DOC5 ในวันที่ 11 พ.ย.2559 

                     

    ประกาศแจ้ง ณ วันที่ 25 ต.ค. 2559
 
  แจ้งให้ทราบ
- ป้ายชื่อ ในระดับเขตฯ (จังหวัด) ไม่ได้บังคับขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียน
  ดังนั้นรูป และป้ายชื่อ ต้องสมบูรณ์ ก่อนส่งข้อมูลไปยังระดับภาค
 
  กำหนดการเตรียมงาน
- กำหนดส่งรายชื่อกรรมการตัดสิน
20 กันยายน 2559
- ประชุมเจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียน และศูนย์สาระการเรียนรู้
 
 21 กันยายน 2559 (13.00 น.) ห้องคอม 2 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
- ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
 
 28 ตุลาคม 2559 (13.00 น.) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
 
  ปฏิทินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ลพบุรี 1
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ =>ตั้งแต่วันนี้ -  ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559
>> ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู =>14 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น.
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข => 
15-30 ตุลาคม 2559
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>3-4 พฤศจิกายน 2559
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => .....พฤศจิกายน 2559
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => .....พฤศจิกายน 2559

ปฏิทินการแข่งขันระดับภาคกลางและตะวันออก ณ. จังหวัดจันทบุรี
>> โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พ.ย. 2559
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559
>> แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>> พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559
>> การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 24
จำนวนทีม 981
จำนวนนักเรียน 2,262
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,408
จำนวนกรรมการ 1,178
ครู+นักเรียน 3,670
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,848
ประกาศผลแล้ว 190/190 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 7
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 39
ปีนี้ 39
ทั้งหมด 118,424