หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 55 132 80
2 002 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 42 62 44
3 003 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 41 76 61
4 005 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 25 52 35
5 007 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 38 106 68
6 008 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 15 31 23
7 011 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 25 42 32
8 015 โรงเรียนสอยดาววิทยา 83 246 136
9 016 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 43 75 55
10 004 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 24 72 39
11 017 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 49 109 74
12 010 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 46 83 67
13 009 โรงเรียนปะตงวิทยา 17 31 18
14 013 โรงเรียนวิริยาลัย 9 13 10
15 014 โรงเรียนศรีหฤทัย 20 44 24
16 006 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 0 0 0
17 018 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2 1 1 1
18 012 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 26 48 39
รวม 559 1223 806
2029

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]