หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 2 ห้อง 215 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 214) 16 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 26-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 2 ห้อง 215 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 214) 17 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-30 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 31-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 2 ห้อง 225 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 224) 16 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 26-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 2 ห้อง 225 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 224) 17 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 26-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 2 ห้อง 228 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 227) 16 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 26-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 2 ห้อง 228 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 227) 17 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-31 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 32-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 2 ห้อง 221 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 222) 16 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-22 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 23-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 2 ห้อง 221 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 222) 17 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-31 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 32-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 3 ห้อง 333 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 334) 16 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 25-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 3 ห้อง 333 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 334) 17 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-31 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 32-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 3 ห้อง 338 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 337) 16 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 26-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 3 ห้อง 338 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 337) 17 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 26-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 3 ห้อง 321 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 322) 16 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-23 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 24-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 3 ห้อง 321 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 322) 17 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-23 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 24-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 3 ห้อง 327 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 324) 16 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-23 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 24-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 3 ห้อง 327 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 324) 17 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-22 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 23-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 3 ห้อง 341 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 342) 16 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-23 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 24-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 3 ห้อง 341 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 342) 17 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 26-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 3 ห้อง 344 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 343) 16 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 25-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 3 ห้อง 344 (พักรอแข่งขันที่ห้อง 343) 17 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 26-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 2 ห้อง เกษรสิทธิ์ (พักรอแข่งขัน บริเวณใต้ถุนอาคาร 2) 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 23

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 24 - 51
08.30-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.00-08.15 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-23 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 24-39 รายงานตัว 07.00-08.15 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 40-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" ห้อง ดนตรีไทย (พักรอแข่งขันที่ห้อง ดนตรีสากล) 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 25

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 26 - 51
08.30-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.00-08.15 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-25 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 26-39 รายงานตัว 07.00-08.15 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 40-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" อาคาร 1 ห้อง ศูนย์อาเซียน (พักรอแข่งขันที่ห้อง 113 - 114) 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 25

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 26 - 51
08.30-17.00 ลำดับที่ 1-13 รายงานตัว 07.00-08.15 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 14-25 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 26-39 รายงานตัว 07.00-08.15 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 40-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" ห้อง ดนตรีไทย (พักรอแข่งขันที่ห้อง ดนตรีสากล) 18 ธ.ค. 2559 08.30-17.00 ลำดับที่ 1-28 รายงานตัว 07.00-08.15 น. / ลำดับที่ 29-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น.
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสอยดาววิทยา เวที 1 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 25

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 26 - 51
08.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 และ ลำดับที่ 26-38 รายงานตัว 07.00-07.45 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-25 และ ลำดับที่ 39-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนสอยดาววิทยา เวที 2 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 25

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 26 - 51
08.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 และ ลำดับที่ 26-38 รายงานตัว 07.00-07.45 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-25 และ ลำดับที่ 39-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 เวทีกลางแจ้ง ห้อง (รวมการเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรี ทดสอบเสียง และแข่งขัน ไม่เกิน 25 นาที) 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 18 - 35

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 36 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-8 ลำดับที่ 18-26 ลำดับที่ 36-43 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 9-17 ลำดับที่ 27-35 ลำดับที่ 44-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี โรงยิมเปิด หน้าหอหญิง ห้อง (รวมการเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรี ทดสอบเสียง และแข่งขัน ไม่เกิน 25 นาที) 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 17

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 18 - 35

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 36 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-8 ลำดับที่ 18-26 ลำดับที่ 36-43 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 9-17 ลำดับที่ 27-35 ลำดับที่ 44-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ เวที 1 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ เวที 3 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ เวที 2 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ เวที 4 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) ห้อง เวที 1 ชั้น 2 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) ห้อง เวที 3 ชั้น 3 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) ห้อง เวที 2 ชั้น 2 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) ห้อง เวที 4 ชั้น 4 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เวที 1 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เวที 3 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เวที 2 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เวที 4 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เวที 1 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เวที 3 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เวที 2 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เวที 4 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ เวที ห้อง โสตทัศนศึกษา (รวมการเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรี ทดสอบเสียง และแข่งขัน ไม่เกิน 20 นาที) 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 28

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 29 - 51
08.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.00-07.30 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 13-28 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 29-40 รายงานตัว 07.00-07.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
46 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เวที 1 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 26

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 27 - 51
08.30-16.30 ลำดับที่ 1-13 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 14-26 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 27-39 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 40-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน
47 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เวที 2 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 26

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 27 - 51
08.30-16.30 ลำดับที่ 1-13 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ของวันที่แข่งขัน / ลำดับที่ 14-26 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 27-39 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ของวันที่แข่งขัน /ลำดับที่ 40-51 รายงานตัว 11.00-12.30 น. ของวันที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]