หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสอยดาววิทยา อาคารหอประชุมสอยดาวอนุสรณ์ 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 51
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ กองอำนวยการ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 1) / ผู้ประสานงาน รองฯ บังอร เซ่งฮวด 092-4303670
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสอยดาววิทยา อาคารหอประชุมสอยดาวอนุสรณ์ 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ กองอำนวยการ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 1) / ผู้ประสานงาน รองฯ บังอร เซ่งฮวด 092-4303670
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสอยดาววิทยา อาคารหอประชุมสอยดาวอนุสรณ์ 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 รายงานตัว 12.00 - 13.00 น. ณ กองอำนวยการ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 1) / ผู้ประสานงาน รองฯ บังอร เซ่งฮวด 092-4303670


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]