หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามฟุตบอล เต้นท์ 1 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางจารุวรรณ พงษ์พรต 084-1648458
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามฟุตบอล เต้นท์ 2 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-13.00 น. / ผู้ประสานงาน นางจารุวรรณ พงษ์พรต 084-1648458
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามฟุตบอล เต้นท์ 3 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางจำเรียง ไชยเจริญ 080-6386909
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามฟุตบอล เต้นท์ 4 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-13.00 น. / ผู้ประสานงาน นางจำเรียง ไชยเจริญ 080-6386909
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ลานหลังพระรูป ร.5 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางจำเรียง ไชยเจริญ 080-6386909
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ลานหน้าพระรูป ร.5 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-13.00 น. / ผู้ประสานงาน นางจำเรียง ไชยเจริญ 080-6386909
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามฟุตบอล เต้นท์ 3 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางสาววรรณี ศริดี 081-8612589
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามฟุตบอล เต้นท์ 4 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางสาววรรณี ศริดี 081-8612589
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามฟุตบอล เต้นท์ 1 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-11.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์ 086-3571390
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามฟุตบอล เต้นท์ 2 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-13.00 น. / ผู้ประสานงาน นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์ 086-3571390
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามฟุตบอล เต้นท์ 3 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางคารม บุญโญประการ 089-6923292 มีโต๊ะจีนกลมให้ 1 ตัว
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามฟุตบอล เต้นท์ 4 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางคารม บุญโญประการ 089-6923292 มีโต๊ะจีนกลมให้ 1 ตัว
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ลานหลังพระรูป ร.5 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางคารม บุญโญประการ 089-6923292
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ลานหน้าพระรูป ร.5 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-13.00 น. / ผู้ประสานงาน นางคารม บุญโญประการ 089-6923292
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ลานหลังพระรูป ร.5 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางคารม บุญโญประการ 089-6923292
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ลานหน้าพระรูป ร.5 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-13.00 น. / ผู้ประสานงาน นางคารม บุญโญประการ 089-6923292
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามฟุตบอล เต้นท์ 1 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. / ผู้ประสานงาน นางจำเรียง ไชยเจริญ 080-6386909
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สนามฟุตบอล เต้นท์ 2 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-13.00 น. / ผู้ประสานงาน นางจำเรียง ไชยเจริญ 080-6386909


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]