หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ห้อง 223 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ โดมหน้าเวทีเยาวชน ดี เก่ง กล้า
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ห้อง 224 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ โดมหน้าเวทีเยาวชน ดี เก่ง กล้า
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ห้อง 128 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ โดมหน้าเวทีเยาวชน ดี เก่ง กล้า
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ห้อง 127 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ โดมหน้าเวทีเยาวชน ดี เก่ง กล้า
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ห้อง 126 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ โดมหน้าเวทีเยาวชน ดี เก่ง กล้า
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ห้อง 125 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ โดมหน้าเวทีเยาวชน ดี เก่ง กล้า
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ห้อง 311 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ โดมหน้าเวทีเยาวชน ดี เก่ง กล้า
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ห้อง 238 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ โดมหน้าเวทีเยาวชน ดี เก่ง กล้า
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ห้อง 100 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ โดมหน้าเวทีเยาวชน ดี เก่ง กล้า
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ห้อง 200 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ โดมหน้าเวทีเยาวชน ดี เก่ง กล้า
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ห้อง 122 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ โดมหน้าเวทีเยาวชน ดี เก่ง กล้า
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ห้อง 123 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ณ โดมหน้าเวทีเยาวชน ดี เก่ง กล้า


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]