หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 2.  324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
3.  329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 4.  601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
5.  320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 6.  322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
7.  632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 8.  633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
9.  665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 10.  666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
11.  667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 12.  668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
13.  669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 14.  670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
15.  671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 16.  672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
17.  673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 18.  674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
19.  675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 20.  676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]