เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
18 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค
1.ใช้งาน Website ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก Click ใช้ Username และ Password เดิม

2. ลำดับการแข่งขันในระดับภาค   ลำดับการแข่งขันของ สพม.6 ฉะเชิงเทรา 2 คือลำดับที่ 27  Click  

*** ในการแข่งขันระดับภาค ให้ใช้งานเว็ปไซต์ระดับภาคเท่านั้น และติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ ***

***ขณะนี้ระบบสามารถพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันในระดับเขตได้แล้ว
ให้โรงเรียนดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตร
ครู/นักเรียน/กรรมการ ของแต่ละโรงเรียน***

 
  *แจ้ง E-mail สำหรับติดต่อ ร.ร. พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" :: [email protected]
*คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการประกวด/แข่งขันกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยแข่งขัน สพม.6 ฉะเชิงเทรา 2 Download

.: แจ้งปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่และตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 1 ตุลาคม 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 31 ตุลาคม 2559
     พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน =>  4 พฤศจิกายน 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 18 พฤศจิกายน 2559 (จากเดิม 4 พ.ย. 59)
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 20 พฤศจิกายน 2559 
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 24 พฤศจิกายน 2559  เป็นต้นไป

24 พฤศจิกายน 2559  ส่งข้อมูลเข้าระดับภาค
 
  ด่วน!!! แจ้งจากกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. ปลาย
            โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ต้องนำส่งข้อสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ออกข้อสอบโรงเรียนละ 20 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  โลกและดาราศาสตร์  
      ระดับชั้น ม. ปลาย พร้อมเฉลย 
2. ข้อสอบตามแนว PISA  จำนวน  2 ข้อ 
3. ข้อสอบทั้งหมดให้ส่ง 2 ชุด พร้อมเฉลย
4. ข้อสอบพิมพ์ด้วยตัวอักษร  SARABUN  PSK  ขนาดตัวอักษร  16  Pt  โดยไม่ต้องใส่เลขข้อ
5.นำข้อสอบมาส่งในช่วงเช้าของวันสอบคือวันที่ 18 พฤศจิกายน  2559  ห้อง 243 อาคารเรียน 2 ชั้น 4  
    ที่ครูพรทิทย์  เพียราษฎร์
6..การแข่งขัน  ช่วงเช้า     แข่งขันภาคปฏิบัติ
                    ช่วงบ่าย   แข่งขันทำแบบทดสอบ


การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. ต้น
               โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ต้องนำส่งข้อสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาของระดับชั้น ม. ต้น โดยเนื้อหาทั่วไปแบบปรนัย 10 ข้อ เนื้อหาทักษะ
      กระบวนการวิทยาศาสตร์  10 ข้อ (ปรนัย) ข้อสอบสำหรับถามตอบ 5 ข้อ  พร้อมเฉย  
2. ข้อสอบตามแนว PISA  จำนวน  2 ข้อ 
3. ข้อสอบทั้งหมดให้ส่ง 2 ชุด พร้อมเฉลย
4. ข้อสอบพิมพ์ด้วยตัวอักษร  SARABUN  PSK  ขนาดตัวอักษร  16  Pt  โดยไม่ต้องใส่เลขข้อ
5.นำข้อสอบมาส่งในช่วงเช้าของวันสอบคือวันที่ 18 พฤศจิกายน  2559  ห้อง 243 อาคารเรียน 2 ชั้น 4  
    ที่ครูสาธิกา  โกติรัมย์
6.การแข่งขัน  ช่วงเช้า     แข่งขันภาคปฏิบัติ
                   ช่วงบ่าย   แข่งขันทำแบบทดสอบ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 803
จำนวนนักเรียน 1,870
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,185
จำนวนกรรมการ 695
ครู+นักเรียน 3,055
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,750
ประกาศผลแล้ว 151/217 (69.59%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 3
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 25
ปีนี้ 25
ทั้งหมด 74,900