เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 พ.ย. 2559
14 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  หนังสือถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกสังกัด ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2  เรื่อง สรุปผลการแข่งขันฯ แจ้งรายชื่อตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ
(หนังสือราชการ)
 
 
ลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางฯ จ.จันทบุรี
 
 
 
สำคัญมาก
        โรงเรียนที่ได้รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จะเป็นตัวแทน สพม.2 เข้าไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ระหว่างวันที่ 16 - 18  ธันวาคม  2559  ณ  จังหวัดจันทบุรี 
>>>ผู้ดูแลระบบ สพม.2 จะโอนข้อมูลทีมตัวแทนให้ระดับภาคกลางฯ
ในวันที่ 22  พ.ย.59


โปรดติดตามข่าวสาร ทางเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางฯ
http://www.central66.sillapa.net/ 

เว็บไซต์การแข่งขัน ระดับ สพม.ภาคกลางฯ
http://central66.sillapa.net/sm-center/

(เพื่อสิทธิในการเข้าแข่งขันตามกติกา ให้ตรวจสอบวันเวลาการส่งหลักฐาน
หรือผลงานล่วงหน้าในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับภาคกลางฯนัดหมาย)
 
  กิจกรรมที่ประกาศผลการแข่งขันแล้ว สามารถพิมพ์เกียรติบัตร
<<<------เมนูหลัก "พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู"
 
 

ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
รายการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน จากเดิมวันที่ 14 พ.ย. 59
 เป็นวันที่  15  พ.ย. 59

 
 

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์แข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหอวัง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
เวลาที่ใช้ในการแสดง ทีมละ 10 - 12 นาที

 
  ประกาศกติกาเพิ่มเติมการแข่งขันหุ่นยนต์ เฉพาะระดับเขตพื้นที่ (สพม.2)  
  สพม.2 แจ้งกำหนดการแข่งขัน เพิ่มอีก 1 วัน คือวันที่  11  พ.ย. 59  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ แข่งขันภาพยนต์สั้น เวลา 08.30 – 16.30 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  ลงทะเบียนเวลา 07.00 น.  ณ  ห้องสมุด   โปรดเตรียมผลงานใส่ CD และ แฟลชไดรฟ์สำรองข้อมูล  ติดต่อนายยุทธพล สะและหมัด โทร.0814549489  และนายจิรทีปต์ โชติดิลก โทร.0816315664  
  ตั้งแต่วันที่  1 พ.ย. 59  กรณีโรงเรียนมีการเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ให้มีหนังสือขอเปลี่ยนตัวจากโรงเรียนนำไปในวันลงทะเบียนแข่งขัน  ณ  ศูนย์แข่งขัน
(ตัวอย่างหนังสือ)
 
  ระบบได้ปิดลงทะเบียนแล้ว  
วันที่ 21 - 31 ต.ค.59  ให้โรงเรียนตรวจสอบชื่อ - นามสกุล ครู/นักเรียน ให้ถูกต้อง แก้ไขหรือเปลี่ยนตัว โดยเข้าระบบโรงเรียน 
 
  กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(ํYC) ให้ส่งผลงานเอกสาร จำนวน 1 เล่มไม่เกิน 80 หน้า ให้คณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559  ติดต่อคุณครู ธัญญวรรณ์ เมืองสุวรรณ์  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  โทร. 08 7513 7147  
  กิจกรรมสภานักเรียน กำหนดส่งผลงานเอกสารสภานักเรียน จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 5 พฤจิกายน 2559  โดยส่งไปที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ติดต่อ ครูสมบัติ  ไชยศร  โทร. 08 5326 4282  
  รับสมัครกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ภายในวันที่ 20 - 30 ต.ค. 59 ทางเว็บไซต์  http://www.central66.sillapa.net/  
   
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.

 ลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่
      => 
1 - 20  ตุลาคม 2559

 ตรวจสอบ/ขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครู 
      => 
21 - 31  ตุลาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
      =>
ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
      => 14 - 16  พฤศจิกายน 2559

ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่
      => หลังจบการแข่งขันแต่ละวัน

พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
      => ตั้งแต่  14 พฤจิกายน 2559 เป็นต้นไป

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค
      =>
 ภายใน 24 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  25 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  25-30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2559
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี =>  16 - 18 ธันวาคม 2559

 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  ขอเชิญผู้แทนโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่ สพม.2 ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559  เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง (หนังสือเชิญ)
++ขอเชิญรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ทุกโรงเรียนในสังกัดและหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (โรงเรียนหลักและเครือข่าย)เข้าประชุมรับฟังชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

++ ขอเชิญผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทุกโรงเรียน ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน และระบบการบันทึกคะแนนของศูนย์การแข่งขัน ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 179
จำนวนทีม 3,698
จำนวนนักเรียน 8,567
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,396
จำนวนกรรมการ 1,023
ครู+นักเรียน 13,963
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,986
ประกาศผลแล้ว 211/213 (99.06%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 7
เมื่อวาน 14
สัปดาห์นี้ 48
สัปดาห์ที่แล้ว 92
เดือนนี้ 33
เดือนที่แล้ว 291
ปีนี้ 324
ทั้งหมด 446,602