หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

 

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1. 043 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 2. 044 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
3. 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4. 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5. 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6. 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7. 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8. 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9. 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10. 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
11. 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 12. 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
13. 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]