หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

 

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 2. 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
3. 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 4. 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]