สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกชัย 16 10 8 34 43 9 3 3 55
2 บ้านสวนหลวง 15 11 7 33 41 10 8 2 59
3 อนุบาลสมุทรสาคร 13 10 3 26 32 6 4 2 42
4 วัดท่าเสา 12 5 9 26 34 5 2 2 41
5 วัดใหญ่บ้านบ่อ 10 6 6 22 26 16 11 4 53
6 วัดยกกระบัตร 10 5 5 20 24 12 9 6 45
7 วัดราษฎร์บำรุง 9 7 10 26 29 8 5 1 42
8 วัดคลองครุ 9 5 5 19 23 14 4 3 41
9 วัดนางสาว 8 1 1 10 14 12 5 8 31
10 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 7 3 2 12 14 2 0 0 16
11 อนุบาลบ้านแพ้ว 6 6 3 15 20 11 6 5 37
12 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 6 4 3 13 13 10 3 0 26
13 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 5 9 7 21 20 11 2 3 33
14 วัดเจ็ดริ้ว 5 3 6 14 21 10 7 4 38
15 บ้านคลองแค 5 3 2 10 15 4 3 0 22
16 วัดราษฎร์รังสรรค์ 5 2 2 9 18 9 8 6 35
17 เทศบาลบ้านมหาชัย 4 2 1 7 10 1 1 0 12
18 บ้านอ้อมโรงหีบ 4 1 1 6 7 6 4 5 17
19 วัดโพธิ์แจ้ 4 0 4 8 9 8 3 3 20
20 วัดบางปิ้ง 3 6 3 12 9 9 5 2 23
21 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 3 4 6 13 11 9 5 4 25
22 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 3 4 1 8 10 9 5 3 24
23 วัดหนองบัว 3 1 1 5 5 0 0 1 5
24 ทานตะวันไตรภาษา 3 0 0 3 3 2 0 0 5
25 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 2 8 5 15 17 21 11 3 49
26 บ้านดอนไก่ดี 2 4 1 7 9 3 2 4 14
27 บ้านบางน้ำจืด 2 3 3 8 11 6 4 4 21
28 วัดปัจจันตาราม 2 3 1 6 7 5 10 3 22
29 วัดอ้อมน้อย 2 2 2 6 10 10 1 1 21
30 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 2 1 0 3 5 6 0 1 11
31 วัดอ่างทอง 2 1 0 3 3 3 0 1 6
32 วัดสวนส้ม 2 0 3 5 5 2 2 3 9
33 สมฤดีสมุทรสาคร 1 7 1 9 11 3 3 1 17
34 วัดศิริมงคล 1 4 0 5 5 0 1 2 6
35 วัดสามัคคีศรัทธาราม 1 3 1 5 5 12 4 7 21
36 บ้านคลองตัน 1 2 4 7 11 1 0 1 12
37 ประชินนุสรณ์ 1 2 0 3 7 1 1 0 9
38 วัดบางหญ้าแพรก 1 1 3 5 11 14 4 2 29
39 บ้านดอนไผ่ 1 1 2 4 5 10 2 2 17
40 วัดใหญ่จอมปราสาท 1 1 1 3 7 0 1 0 8
41 บ้านโรงเข้ 1 1 1 3 6 2 2 3 10
42 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 1 1 1 3 4 3 0 1 7
43 วัดหนองสองห้อง 1 1 0 2 1 2 0 0 3
44 วัดท่ากระบือ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
45 วัดใต้บ้านบ่อ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
46 สามชัยวิเทศศึกษา 1 0 0 1 5 1 0 0 6
47 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 เทศบาลวัดโกรกกราก 0 4 2 6 7 11 6 0 24
49 บ้านคลองกระทุ่มแบน 0 2 3 5 11 5 1 2 17
50 วัดหนองนกไข่ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
51 มหาชัยศริสเตียนวิทยา 0 2 0 2 1 0 3 0 4
52 วัดบางปลา 0 1 1 2 6 7 3 2 16
53 วัดปากบ่อ 0 1 1 2 5 0 2 2 7
54 อนุสรณ์ศุภมาศ 0 1 1 2 3 0 1 1 4
55 สหกรณ์นิคมเกลือ 0 1 0 1 4 6 0 2 10
56 วัดศรีเมือง 0 1 0 1 2 3 1 0 6
57 เทศบาลวัดช่องลม 0 1 0 1 2 2 1 1 5
58 เจริญศิลป์ศึกษา 0 1 0 1 1 4 0 1 5
59 วัดชีผ้าขาว 0 1 0 1 1 2 0 1 3
60 วัดเจริญสุขาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
61 วัดศรีสุทธาราม 0 0 3 3 7 4 6 5 17
62 บ้านบางปิ้ง 0 0 2 2 6 2 1 2 9
63 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 0 0 2 2 4 6 8 3 18
64 วัดกาหลง 0 0 2 2 2 2 3 7 7
65 วัดกระโจมทอง 0 0 2 2 2 0 1 2 3
66 วัดเกตุมดีศรีวราราม 0 0 1 1 4 7 5 4 16
67 วัดบางขุด 0 0 1 1 3 6 1 1 10
68 วัดบางน้ำวน 0 0 1 1 2 3 0 0 5
69 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 0 0 1 1 2 1 1 2 4
70 ปัญจพรพิทยา 0 0 1 1 1 3 0 0 4
71 บ้านยกกระบัตร 0 0 1 1 1 2 0 0 3
72 บ้านท่าทราย 0 0 1 1 1 1 0 1 2
73 วัดราษฎร์ธรรมาราม 0 0 1 1 0 2 1 0 3
74 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 6 1 2 1 9
75 บ้านคลองซื่อ 0 0 0 0 4 4 0 0 8
76 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 0 0 0 0 3 2 2 0 7
77 วัดธรรมโชติ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
78 บ้านปลายคลองน้อย 0 0 0 0 2 7 0 1 9
79 บ้านโคก 0 0 0 0 2 3 0 1 5
80 วัดดอนโฆสิตาราม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
81 วัดโรงเข้ 0 0 0 0 2 0 1 2 3
82 บ้านคลองหลวง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
83 บ้านหนองหาดใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
84 เทพนรรัตน์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
85 บ้านปล่องเหลี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
87 วัดใหม่หนองพะอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
88 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
89 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
90 อนุบาลต้นกล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 วัดบางกระเจ้า 0 0 0 0 0 6 4 2 10
92 ไทยรัฐวิทยา 9 0 0 0 0 0 2 2 0 4
93 สมุทรมณีรัตน์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
94 เมืองสมุทรสาคร 0 0 0 0 0 1 2 0 3
95 บ้านนาโคก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านรางสายบัว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
97 วัดบางยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 0 0 0 0 0 1 0 1 1
99 อันนาลัย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
100 บ้านท้องคุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 วัดโคกขาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
102 วัดวิสุทธาราม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
103 วัดบางพลี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
104 วัดชัยมงคล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านชายทะเลกาหลง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 วัดน่วมกานนท์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 วัดพันธุวงษ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
109 ทำนบแพ้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 วังนกไข่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 199 173 154 526 715 424 225 163 1,364