สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกชัย 16 10 8 34 43 9 3 3 55
2 บ้านสวนหลวง 15 11 7 33 41 10 8 2 59
3 อนุบาลสมุทรสาคร 13 10 3 26 32 6 4 2 42
4 วัดราษฎร์บำรุง 9 7 10 26 29 8 5 1 42
5 วัดใหญ่บ้านบ่อ 9 5 5 19 23 16 11 4 50
6 วัดคลองครุ 9 5 5 19 23 14 4 3 41
7 วัดนางสาว 8 1 1 10 14 12 5 8 31
8 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 7 3 2 12 14 2 0 0 16
9 วัดท่าเสา 6 3 6 15 25 3 2 2 30
10 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 5 9 7 21 20 11 2 3 33
11 อนุบาลบ้านแพ้ว 5 6 3 14 19 11 6 5 36
12 วัดยกกระบัตร 5 4 5 14 17 11 9 6 37
13 วัดเจ็ดริ้ว 5 3 6 14 21 10 7 4 38
14 บ้านคลองแค 5 3 2 10 15 4 3 0 22
15 วัดราษฎร์รังสรรค์ 5 2 2 9 18 9 8 6 35
16 เทศบาลบ้านมหาชัย 4 2 1 7 10 1 1 0 12
17 วัดโพธิ์แจ้ 4 0 4 8 9 8 3 3 20
18 วัดบางปิ้ง 3 5 3 11 8 9 5 2 22
19 บ้านอ้อมโรงหีบ 3 1 1 5 6 6 4 5 16
20 วัดหนองบัว 3 1 1 5 5 0 0 1 5
21 ทานตะวันไตรภาษา 3 0 0 3 3 2 0 0 5
22 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 2 4 6 12 9 8 5 4 22
23 บ้านดอนไก่ดี 2 4 1 7 9 3 2 4 14
24 บ้านบางน้ำจืด 2 3 3 8 11 6 4 4 21
25 วัดปัจจันตาราม 2 3 1 6 7 5 10 3 22
26 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 2 2 1 5 10 19 9 3 38
27 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 2 1 0 3 5 6 0 1 11
28 วัดอ่างทอง 2 1 0 3 3 3 0 1 6
29 วัดสวนส้ม 2 0 3 5 5 2 2 3 9
30 สมฤดีสมุทรสาคร 1 7 1 9 11 3 3 1 17
31 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1 4 1 6 8 9 5 3 22
32 วัดศิริมงคล 1 4 0 5 5 0 1 2 6
33 วัดสามัคคีศรัทธาราม 1 3 1 5 5 12 4 7 21
34 บ้านคลองตัน 1 2 4 7 11 1 0 1 12
35 ประชินนุสรณ์ 1 2 0 3 7 1 1 0 9
36 วัดบางหญ้าแพรก 1 1 2 4 10 14 4 2 28
37 วัดอ้อมน้อย 1 1 2 4 9 9 1 1 19
38 บ้านดอนไผ่ 1 1 2 4 5 10 2 2 17
39 วัดใหญ่จอมปราสาท 1 1 1 3 7 0 1 0 8
40 บ้านโรงเข้ 1 1 1 3 6 2 2 3 10
41 วัดหนองสองห้อง 1 1 0 2 1 2 0 0 3
42 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 3 8 3 0 14
43 วัดใต้บ้านบ่อ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
44 สามชัยวิเทศศึกษา 1 0 0 1 5 1 0 0 6
45 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 เทศบาลวัดโกรกกราก 0 4 2 6 7 11 6 0 24
47 บ้านคลองกระทุ่มแบน 0 2 3 5 11 5 1 2 17
48 วัดหนองนกไข่ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
49 มหาชัยศริสเตียนวิทยา 0 2 0 2 1 0 3 0 4
50 วัดบางปลา 0 1 1 2 6 7 3 2 16
51 วัดปากบ่อ 0 1 1 2 5 0 2 2 7
52 อนุสรณ์ศุภมาศ 0 1 1 2 3 0 1 1 4
53 สหกรณ์นิคมเกลือ 0 1 0 1 4 6 0 2 10
54 วัดศรีเมือง 0 1 0 1 2 3 1 0 6
55 เทศบาลวัดช่องลม 0 1 0 1 2 2 1 1 5
56 เจริญศิลป์ศึกษา 0 1 0 1 1 4 0 1 5
57 วัดชีผ้าขาว 0 1 0 1 1 2 0 1 3
58 วัดศรีสุทธาราม 0 0 3 3 7 4 6 5 17
59 บ้านบางปิ้ง 0 0 2 2 6 2 1 2 9
60 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 0 0 2 2 4 6 8 3 18
61 วัดกาหลง 0 0 2 2 2 2 3 7 7
62 วัดกระโจมทอง 0 0 2 2 2 0 1 2 3
63 วัดเกตุมดีศรีวราราม 0 0 1 1 4 7 5 4 16
64 วัดบางขุด 0 0 1 1 3 6 1 1 10
65 วัดบางน้ำวน 0 0 1 1 2 3 0 0 5
66 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 0 0 1 1 2 3 0 0 5
67 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 0 0 1 1 2 1 1 2 4
68 ปัญจพรพิทยา 0 0 1 1 1 3 0 0 4
69 บ้านยกกระบัตร 0 0 1 1 1 2 0 0 3
70 บ้านท่าทราย 0 0 1 1 1 1 0 1 2
71 วัดท่ากระบือ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
72 วัดราษฎร์ธรรมาราม 0 0 1 1 0 2 1 0 3
73 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 6 1 2 1 9
74 บ้านคลองซื่อ 0 0 0 0 4 4 0 0 8
75 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 0 0 0 0 3 2 2 0 7
76 วัดธรรมโชติ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
77 บ้านปลายคลองน้อย 0 0 0 0 2 7 0 1 9
78 บ้านโคก 0 0 0 0 2 3 0 1 5
79 วัดดอนโฆสิตาราม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
80 วัดโรงเข้ 0 0 0 0 2 0 1 2 3
81 บ้านคลองหลวง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
82 บ้านหนองหาดใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
83 เทพนรรัตน์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
84 บ้านปล่องเหลี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
85 วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 วัดใหม่หนองพะอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
87 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
88 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
89 วัดเจริญสุขาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 อนุบาลต้นกล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 วัดบางกระเจ้า 0 0 0 0 0 6 4 2 10
92 ไทยรัฐวิทยา 9 0 0 0 0 0 2 2 0 4
93 สมุทรมณีรัตน์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
94 เมืองสมุทรสาคร 0 0 0 0 0 1 2 0 3
95 บ้านนาโคก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านรางสายบัว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
97 วัดบางยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 0 0 0 0 0 1 0 1 1
99 อันนาลัย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
100 บ้านท้องคุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 วัดโคกขาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
102 วัดวิสุทธาราม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
103 วัดบางพลี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
104 วัดชัยมงคล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านชายทะเลกาหลง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 วัดน่วมกานนท์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 วัดพันธุวงษ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
109 ทำนบแพ้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 วังนกไข่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 174 155 143 472 667 414 223 162 1,304