สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกชัย 43 9 3 3 55
2 บ้านสวนหลวง 41 10 8 2 59
3 อนุบาลสมุทรสาคร 32 6 4 2 42
4 วัดราษฎร์บำรุง 29 8 5 1 42
5 วัดท่าเสา 25 3 2 2 30
6 วัดใหญ่บ้านบ่อ 23 16 11 4 50
7 วัดคลองครุ 23 14 4 3 41
8 วัดเจ็ดริ้ว 21 10 7 4 38
9 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 20 11 2 3 33
10 อนุบาลบ้านแพ้ว 19 11 6 5 36
11 วัดราษฎร์รังสรรค์ 18 9 8 6 35
12 วัดยกกระบัตร 17 11 9 6 37
13 บ้านคลองแค 15 4 3 0 22
14 วัดนางสาว 14 12 5 8 31
15 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 14 2 0 0 16
16 บ้านบางน้ำจืด 11 6 4 4 21
17 บ้านคลองกระทุ่มแบน 11 5 1 2 17
18 สมฤดีสมุทรสาคร 11 3 3 1 17
19 บ้านคลองตัน 11 1 0 1 12
20 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 10 19 9 3 38
21 วัดบางหญ้าแพรก 10 14 4 2 28
22 เทศบาลบ้านมหาชัย 10 1 1 0 12
23 วัดอ้อมน้อย 9 9 1 1 19
24 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 9 8 5 4 22
25 วัดโพธิ์แจ้ 9 8 3 3 20
26 บ้านดอนไก่ดี 9 3 2 4 14
27 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 8 9 5 3 22
28 วัดบางปิ้ง 8 9 5 2 22
29 เทศบาลวัดโกรกกราก 7 11 6 0 24
30 วัดปัจจันตาราม 7 5 10 3 22
31 วัดศรีสุทธาราม 7 4 6 5 17
32 ประชินนุสรณ์ 7 1 1 0 9
33 วัดใหญ่จอมปราสาท 7 0 1 0 8
34 วัดบางปลา 6 7 3 2 16
35 บ้านอ้อมโรงหีบ 6 6 4 5 16
36 บ้านโรงเข้ 6 2 2 3 10
37 บ้านบางปิ้ง 6 2 1 2 9
38 วัดบ้านไร่ 6 1 2 1 9
39 วัดสามัคคีศรัทธาราม 5 12 4 7 21
40 บ้านดอนไผ่ 5 10 2 2 17
41 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 5 6 0 1 11
42 วัดสวนส้ม 5 2 2 3 9
43 สามชัยวิเทศศึกษา 5 1 0 0 6
44 วัดปากบ่อ 5 0 2 2 7
45 วัดศิริมงคล 5 0 1 2 6
46 วัดหนองบัว 5 0 0 1 5
47 วัดเกตุมดีศรีวราราม 4 7 5 4 16
48 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 4 6 8 3 18
49 สหกรณ์นิคมเกลือ 4 6 0 2 10
50 บ้านคลองซื่อ 4 4 0 0 8
51 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 3 8 3 0 14
52 วัดบางขุด 3 6 1 1 10
53 วัดอ่างทอง 3 3 0 1 6
54 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 3 2 2 0 7
55 ทานตะวันไตรภาษา 3 2 0 0 5
56 วัดธรรมโชติ 3 2 0 0 5
57 อนุสรณ์ศุภมาศ 3 0 1 1 4
58 บ้านปลายคลองน้อย 2 7 0 1 9
59 วัดศรีเมือง 2 3 1 0 6
60 บ้านโคก 2 3 0 1 5
61 วัดบางน้ำวน 2 3 0 0 5
62 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 2 3 0 0 5
63 วัดกาหลง 2 2 3 7 7
64 เทศบาลวัดช่องลม 2 2 1 1 5
65 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 2 1 1 2 4
66 วัดดอนโฆสิตาราม 2 1 0 1 3
67 วัดใต้บ้านบ่อ 2 1 0 0 3
68 วัดกระโจมทอง 2 0 1 2 3
69 วัดโรงเข้ 2 0 1 2 3
70 วัดหนองนกไข่ 2 0 0 0 2
71 เจริญศิลป์ศึกษา 1 4 0 1 5
72 ปัญจพรพิทยา 1 3 0 0 4
73 วัดชีผ้าขาว 1 2 0 1 3
74 บ้านคลองหลวง 1 2 0 1 3
75 วัดหนองสองห้อง 1 2 0 0 3
76 บ้านยกกระบัตร 1 2 0 0 3
77 บ้านหนองหาดใหญ่ 1 2 0 0 3
78 เทพนรรัตน์ 1 1 1 0 3
79 บ้านท่าทราย 1 1 0 1 2
80 วัดท่ากระบือ 1 1 0 0 2
81 บ้านปล่องเหลี่ยม 1 1 0 0 2
82 วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
83 มหาชัยศริสเตียนวิทยา 1 0 3 0 4
84 วัดใหม่หนองพะอง 1 0 2 0 3
85 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1 0 1 0 2
86 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 1 0 0 1 1
87 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1 0 0 0 1
88 วัดเจริญสุขาราม 1 0 0 0 1
89 อนุบาลต้นกล้า 1 0 0 0 1
90 วัดบางกระเจ้า 0 6 4 2 10
91 ไทยรัฐวิทยา 9 0 2 2 0 4
92 วัดราษฎร์ธรรมาราม 0 2 1 0 3
93 สมุทรมณีรัตน์ 0 2 0 0 2
94 เมืองสมุทรสาคร 0 1 2 0 3
95 บ้านนาโคก 0 1 1 0 2
96 บ้านรางสายบัว 0 1 1 0 2
97 วัดบางยาง 0 1 1 0 2
98 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 0 1 0 1 1
99 อันนาลัย 0 1 0 1 1
100 บ้านท้องคุ้ง 0 1 0 0 1
101 วัดโคกขาม 0 0 2 0 2
102 วัดวิสุทธาราม 0 0 2 0 2
103 วัดบางพลี 0 0 1 1 1
104 วัดชัยมงคล 0 0 1 0 1
105 บ้านชายทะเลกาหลง 0 0 1 0 1
106 วัดน่วมกานนท์ 0 0 1 0 1
107 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 0 0 1 0 1
108 วัดพันธุวงษ์ 0 0 0 2 0
109 ทำนบแพ้ว 0 0 0 1 0
110 วังนกไข่ 0 0 0 1 0
111 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 0 0 0 1 0
รวม 667 414 223 162 1,466